Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

Gmina Nowogród zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami przemysłowymi do składania listów intencyjnych na przedsięwzięcia w nowopowstałej podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowogrodzie.

Dla podstrefy sporządzony jest aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Całkowita powierzchnia podstrefy wynosi ok. 28,32 ha. W tym na bezpośrednie inwestycje ok. 24 ha. Grunty, na których powstać mają inwestycje przemysłowe, znajdują się w granicach administracyjnych miasta Nowogród.

Rejon przeznaczony pod inwestycje leży przy drodze powiatowej nr 1912B z Nowogrodu do drogi krajowej nr 61 (6,5 km), w odległości 550 m od drogi wojewódzkiej nr 645 prowadzącej z Białegostoku do Olsztyna i 1,1 km od drogi nr 648 stanowiącej skrót na drodze z Warszawy na Mazury oraz do granicy polsko-litewskiej.

W pobliżu (ok. 400 m) znajduje się targowisko regionalne.

Informacje o SSSE na stronie: http://www.ssse.com.pl

Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstała na obrzeżach Nowogrodu, przy drodze do Sławca i Chojn, na ponad 28 hektarach. Teren (23 ha) jest własnością Skarbu Państwa, w części (4,60 ha) jest własnością Gminy Nowogród.

Gmina Nowogród posiada aktualne dokumenty planistyczne umożliwiające inwestowanie na tym terenie.

Dojazd do terenu od strony Łomży drogą wojewódzką nr 645 i następnie drogą powiatową nr 1912B. Dojazd do terenu od strony drogi krajowej nr 61 z miejscowości Miastkowo drogą wojewódzką nr 648, w granicach Nowogrodu drogą wojewódzką nr 645 i następnie drogą powiatową nr 1912B lub bezpośrednio od miejscowości Chojny drogą powiatową nr 1912B.

Drogi asfaltowe.

Najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Łomży w odległości 14 km lub w Ostrołęce 30 km.

Dostępność mediów:

Prąd 110 kV – max 150 m

Prąd 15 kV – max 100 m

Prąd 230 V – w granicach działek

Gaz – 14 km

Sieć wodociągowa – ok­. 200 m

Sieć kanalizacji – ok. 300 m

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod adresem internetowym http://um-nowogrod.pbip.pl Zarządzanie Strategiczne Gminą UCHWAŁA Nr VII/32/11