W okresie wakacyjnym są organizowane liczne imprezy mające na celu zaprezentowanie naszej kultury i panujących zwyczajów.

 

- Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej(czerwiec/lipiec), w czasie których odbywa się przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych, prezentacja rzemiosła ludowego (garncarstwo, rzeźbiarstwo, plecionkarstwo, obróbka bursztynu, tkactwo),

- Obrona Nowogrodu - widowisko historyczne przedstawiające epizod walk o miasto(wrzesień),

- Skansenowskie spotkania(pierwsza niedziela czerwca),

- Noc Świętojańska (ostatnia sobota czerwca),

- Niedziela na Świętego Rocha (koniec sierpnia),

- Bieg Kurpiowski (czerwiec),

- Rajd rowerowy (wrzesień),

- Piknik z ziemniakiem (październik),

- Zawody wędkarskie(czerwiec),

- Jazz na Kurpiach (Lipiec/Sierpień).