w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie oraz Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie

 

Zarządzenie nr 68/20 Burmistrza Nowogrodu z dnia 20 października 2020 r.