Weszły w życie przepisy upraszczające procedurę rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej. Kandydaci do terytorialnej służby wojskowej nie muszą już przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej.

- Do tej pory każdy kandydat do terytorialnej służby wojskowej, który mimo tego, że miał orzeczoną zdolność fizyczną do pełnienia czynnej służby wojskowej (tzw. kategoria zdrowia), musiał przechodzić dodatkową komisję lekarską. Z punktu widzenia ochotnika wiązało się to z koniecznością wygospodarowania czasu wolnego oraz podróżą do siedziby wojskowej komisji lekarskiej. W przypadku mieszkańców województwa podlaskiego komisje mieszczą się w Ełku i Warszawie. 

Od 30 stycznia obowiązuje jednak nowe rozporządzenie ministra obrony narodowej. Zmiany sprawiły, że kandydaci do terytorialnej służby wojskowej nie muszą już przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej.

O przydatności do służby w WOT decyduje kategoria zdrowia wpisana do książeczki wojskowej. Bez zmian pozostają regulacje dotyczące badań psychologicznych.

Wszyscy ochotnicy, zarówno ci, którzy nie mają orzeczonej kategorii zdrowia (najczęściej kobiety), jak i osoby, które posiadają kat. A mogą przejść komplet badań (psychologicznych – wszyscy ochotnicy, lekarskich – tylko osoby bez określonej kategorii zdrowia) w Wojskowych Centrach Rekrutacji, które organizowane są przez Wojskowe Komendy Uzupełnień.

Jesteśmy w stanie dojechać do każdego ochotnika w celu wypełnienia wniosku. Wystarczy skontaktować się z Nami: szer. Ewa Zaręba - 795 529 881 lub st. kpr. Bogdan Wiśniewski -501 279 208