Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Nowogrodu z dnia 03 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Nowogrodu z dnia 03 marca 2021 roku

 

Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Nowogrodu z dnia 03 marca 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własności Gminy Nowogród, przeznaczonej do sprzedaży

<<Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Nowogrodu z dnia 03 marca 2021 roku >>

 

Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Nowogrodu z dnia 03 marca 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do sprzedaży

<<Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Nowogrodu z dnia 03 marca 2021 roku>>

 

Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Nowogrodu z dnia 03 marca 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do sprzedaży

<<Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Nowogrodu z dnia 03 marca 2021 roku>>