Posterunek Policji w Nowogrodzie informuje, że w okresie od 1 marca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku realizowane będą działania na terenie miasta Nowogród w ramach Planu działania Priorytetowego.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w związku z popełnianiem wykroczeń z art. 77 KW przez właścicieli psów. Zadanie priorytetowe wdrożone na terenie gminy Nowogród zawiera w swoich założeniach także prowadzenie kampanii informacyjnych dla mieszkańców gminy w celu podniesienia świadomości mieszkańców o zagrożeniach jakie niesie niestosowanie się do zwykłych ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Ponadto celem realizowanego Planu Działania Priorytetowego jest także zwrócenie uwagi na bezdomność zwierząt oraz na nienależyte utrzymanie zwierząt przez ich właścicieli.