Wsparcie projektu "Siłą jest dialog"

W ramach projektu pragniemy pokazać, że w dobie pandemii spowodowanej SARS‐CoV‐2 oraz wszechobecnego języka agresji i nienawiści – mediacja jest skutecznym sposobem na jego złagodzenie i jednocześnie subtelnym rozwiązaniem różnych problemów, konfliktów i sporów.

<< Deklaracja poparcia i przystąpienia do projektu >>