Drukuj
Odsłony: 5101

Trwa znakowanie szlaku żeglownego na rzece Narew bojami pływającymi. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przeprowadza prace od ujścia rzeki Orzyc  - w górę rzeki do km 248 + 500  - ujścia rzeki Biebrza. Łącznie oznakowany zostanie 165 km odcinek Narwi.

Oznakowanie nawigacyjne wytycza tor wodny. Kolor czerwony boi - prawą stronę szlaku żeglownego, kolor zielony - lewą, pojedyncze przeszkody w środku szlaku oznaczamy bojami żółtymi. W tym roku Wody Polskie kupiły 320 sztuk bakenów dla oznakowania szlaku żeglownego na Narwi. Koszt to 802 944,00 zł. Nowe boje zastąpiły użytkowane w przeszłości tyki drewniane, które były słabo widoczne dla żeglarzy, a także stanowiły niebezpieczeństwo w razie złamania. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku planuje otworzyć drogę wodną na Narwi na początku maja. 

 

oznakowanie_narew_1.jpg oznakowanie_narew_2.jpg oznakowanie_narew_3.jpg

oznakowanie_narew_4.jpg oznakowanie_narew_5.jpg oznakowanie_narew_6.jpg

oznakowanie_narew_7.jpg oznakowanie_narew_8.jpg