Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - przymrozki

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 595).  informujemy, że  pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży w dniach od 6 do 10 kwietnia 2020 r. świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach wsparcia informacyjnego i emocjonalnego, w formie porad i konsultacji, pełniąc dyżury codziennie pod wskazanymi poniżej numerami telefonów w godzinach od 08.00 – 16.00