Informujemy, że od 1 lipca 2020r. można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia:

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża informuje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który zawiera ewidencje instytucji samorządowych oraz spis instytucji rządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne.