Informacja w sprawie przerwy w dostawie wody w miejscowościach Mątwica, Szablak, Jednaczewo.

Gospodarstwo ogrodnicze poszukuje pracowników do zbioru borówki amerykańskiej, z możliwością zakwaterowania na koszt pracodawcy.

 Na podstawie  nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.)