Dzięki współpracy Lokalnych Grup Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" i "Kaszubska Droga" mieszkańcy Nowogrodu i okolic oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych mogli obejrzeć sztukę teatralną "Òd Gwiôzdczi do swiãtégò Môrcëna" w wykonaniu Regionalnego Teatru Dramatycznego z Luzina.

IMGW w Białymstoku wydał ostrzeżenie II stopnia - burze z gradem

Celem konkursu jest promowanie roli kobiet na obszarach wiejskich oraz docenienie wielu innowacyjnych działań stosowanych przez nie w rolnictwie, które mają wpływ na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach. Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.