Zapraszamy mieszkańców gminy Nowogród do udziału  w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród”

Informujemy, że 25 gospodarstw domowych z terenu gminy Nowogród może stać się konsumentem taniej energii odnawialnej. Do poniedziałku 28/05/2018r. do 15:50, do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie należy złożyć podpisana Deklarację. 

We wtorek podczas akademii szkolne koło Caritas w Nowogrodzie zaprezentowało program słowno-muzyczny o Papieżu, Świętym Janie Pawle II z okazji urodzin.

Zarząd Miejsko-Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, zarząd oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie-Skarbowie zapraszają mieszkańców Gminy Nowogród na uroczystość Poświęcenie i Nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie-Skarbowie oraz Gminny Dzień Strażaka w sobotę 19 maja o godz. 11:00 do kościoła Narodzenia N.M.P. w Nowogrodzie.