17 stycznia w Mątwicy odbyło się oficjalne przekazanie terenu budowy inwestycji pn.” Budowa i rozbudowa odcinka drogi 645 Nowogród - Łomża wraz z obwodnicą Starych Kupisk”.

Remont Nowogrodzkiej w Łomży i drogi wojewódzkiej nr 645 Nowogród-Łomża 

Zapraszamy do aplikowania o środki z KSOW.