W piątek 27 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży odbyło się podsumowanie V Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Miejsca Pamięci, Walki i  Męczeństwa Narodu Polskiego – Bohaterowie Naszej Ziemi”.

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż zielonki „na pniu” w 2018 r. z działek zlokalizowanych na terenach Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, o łącznej powierzchni 22,85 ha.

Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród