Niedawno został zakończony pierwszy etap czyli wytyczenie geodezyjne oraz rozpoznanie archeologiczne i saperskie. Teraz wykonawca robót budowlanych firma PORR przystąpiła do oczyszczania pasa montażowego z karpin oraz wszelkich innych obiektów utrudniających prowadzenie prac i zebrania wierzchniej warstwy gleby - humusu. Po wyrównaniu terenu i wybudowaniu tymczasowych dróg wzdłuż trasy gazociągu układane są rury.

W związku z prowadzonymi pracami przy realizacji przebudowy stacji uzdatniania wody w Sławcu wykonawca robót firma "Zieja" informuje, że w dniu 13 listopada (piątek) w godzinach od 12:00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z hydroforni Sławiec.

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów mogą zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy. Szczegółowe informacje dla Seniorów i chętnych wolontariuszy znajdują się na stronie www.wspierajseniora.pl.