W związku z uroczystościami upamiętniającymi 80. Rocznicę napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę i wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2019 r. o godzinie 12.00  w Nowogrodzie zostanie włączona syrena alarmowa (sygnał ciągły 1 min.).

Projekt Artystyczny Meandry zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów na bezpłatne warsztaty plastyczne i warsztaty taneczne. Warsztaty odbędą się we wrześniu w Gminie Łomża, Gminie Nowogród oraz w Gminie Piątnica w siedzibach Gminnych Ośrodków Kultury.

Do godz. 18.00 obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia o upale, a od godz. 14.00 ostrzeżenie o burzach z gradem