PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża informuje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej

W związku z pożarem składowiska odpadów w Czartorii informujemy, że w najbliższym terminie wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych zostaną odebrane wyłącznie odpady zmieszane z terenu naszej Gminy.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem