W dniach od 20 do 24 stycznia już po raz kolejny Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie zorganizował ferie zimowe dla dzieci. W ramach których odbyły się wyjazdy m.in.: do kina, muzeum, teatru lalek i na basen.

W dniu 30 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach” mająca na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowogród poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków.

Odpady zmieszane i segregowane odbierane są tego samego dnia przez różne pojazdy. Prosimy o wystawianie pojemników i worków przed posesję  dniu odbioru odpadów do godz. 7:00 rano w miejscu łatwo dostępnym dla pojazdu odbierającego.