w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Program Współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi

Spis rolny przeprowadzany jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

  Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2020r.”