Rada Miejska w Nowogrodzie uchwałą nr XVII/75/16 z dnia 11 lutego 2016 r. (zmienioną uchwałą nr L/180/17 z dnia 11 października 2017 r.) ustanowiła stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogród lub uczęszczają do szkoły na terenie Gminy Nowogród.

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny, akademicki 2018/2019

IMGW w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia o burzach z gradem.