PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża informuje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Od piątku 6 lipca komisja ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą pracuje na trenie gminy Nowogród. Poniżej przedstawiamy harmonogram prac w poszczególnych miejscowościach.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" zaprasza do wypełnienia ankiety skierowanej do beneficjentów, Członków Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" oraz mieszkańców gminy Nowogród.