Dnia 19 października 2020 roku Burmistrz Nowogrodu zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r”.

 dotyczący uboju z konieczności poza rzeźnią.

Od poniedziałku 26.10.2020 uczniowie klas 4-8 rozpoczęli naukę zdalną a uczniowie klas 1-3 i przedszkola uczą się stacjonarnie.