- 5 lat czekaliśmy, żeby popłynąć Narwią i Pisą na Mazury. I mamy nadzieję, że się uda dopłynąć - mówi pan Zbigniew Selerowicz, kapitan i właściciel statku "Gloria Mechanica".

Regulamin udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań istotnych dla gmin pn. „Konkurs profrekwencyjny w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla gmin z województwa podlaskiego”.

W niedzielę 5 lipca Burmistrz Nowogrodu, Przewodniczący Rady Miejskiej i Radni Rady Miejskiej w Nowogrodzie odebrali symboliczną promesę dla Gminy Nowogród na 1 363 702 zł z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych przekazaną przez Pana Adama Andruszkiewicza - Wiceministra cyfryzacji.