Został tylko miesiąc na udział w Powszechnym Spisie Rolnym.

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – usługa podlaskiej KAS będzie dostępna w całym kraju
• Od 26 października 2020 r. kolejne województwa wdrażają usługę opracowaną przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.
• Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” została wprowadzona, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podatników.
• Już w połowie listopada rozwiązanie to będzie funkcjonować w całym kraju.