Szanowni mieszkańcy Gminy Nowogród mamy kolejną szansę na poprawę dróg śródpolnych i dojazdowych do pól. Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu: Scalanie gruntów

Dzisiaj przed południem w Nowogrodzie odbyło się spotkanie na którym Adam Wojciech Sekściński, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wręczył jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie-Skarbowie porozumienie o dofinansowaniu.

40 lat temu, 16 października 1978 roku, arcybiskup metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża jako pierwsza osoba spoza Włoch od 456 lat, przyjmując imię Jan Paweł II.