W najbliższą niedzielę 18 sierpnia zapraszamy na Niedzielę św. Rocha w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - silny deszcz z burzami.