W piątek 17 listopada w Nowogrodzie odbyły się warsztaty „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie” realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowogród otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia ratowniczego-gaśniczego. Dotacje pochodzą z Województwa Podlaskiego.

Kwesty na ratowanie zabytków cmentarnych to w naszej okolicy tradycja. W ubiegłym roku z funduszy zebranych na początku listopada udało się odnowić trzy żeliwne krzyże na nowogrodzkim cmentarzu.