Kilkuset mieszkańców i zaproszeni goście uczestniczyli w dwunastym Dniu Świątecznym zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oddział w Nowogrodzie oraz Gminę Nowogród. Dzień Świąteczny na który zapraszał ks. Proboszcz Remigiusz Krajewski podczas niedzielnych nabożeństw rozpoczął się Mszą Świętą, której przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski.

Pół wieku razem spędziło ze sobą 9 par małżeńskich z gminy Nowogród. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył Grzegorz Palka, burmistrz Nowogrodu wraz z sekretarz Marleną Bałazy. 

Ponad czterdzieści osób z gminy Nowogród uczestniczyło w spotkaniu edukacyjno-warsztatowym pn. „Produkty rolne z Podlaskiego w walce z cukrzycą” realizowanym przez Sekretariat Regionalny KSOW.