Bezpłatne szkolenie "Gotowi na RODO, czyli nowe przepisy o ochronie danych osobowych" dla organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, odbędzie się we wtorek 23 października w godz. 11.30-15:00, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 3.

28 września pan Adam Wojciech Sekściński reprezentujący Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników zawarł umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.

10 i 11 października 2018 roku młodzież ze Szkolnego Koła Caritas wyjechała do Częstochowy, aby uczestniczyć w XVIII Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Szkół Jana Pawła II.