Radni Rady Miejskiej w Nowogrodzie wybrani na kadencję 2014-2018

 

 

1. Chojnowski Krzysztof - Przewodniczący

2. Piaścik Adam - Wiceprzewodniczący

3. Góralczyk Tadeusz - Radny

4. Chojnowski Stanisław - Radny

5. Jakacki Kazimierz - Radny

6. Kosiński Kamil - Radny

7. Kotyńska Agnieszka - Radna

8. Małachwiej Witold - Radny

9. Parzych Marzenna - Radna

10. Parzych Urszula - Radna

11. Skrodzki Wiesław - Radny

12. Wasik Agnieszka - Radna

13. Wyszyńska Katarzyna - Radna

14. Wyszyński Karol - Radny

15. Zyzik Dorota - Radna