Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie zaprasza w dniu 18.09.2017r.  w godzinach od 9:00 - 10:00 do udziału w warsztatach – działaniach towarzyszących w Ośrodku Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica.                            
Następnie po zajęciach  będą wydawane artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) z magazynu znajdującego się w Kownatach dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.  

Osoby  zainteresowane taką formą pomocy proszone są o zgłaszanie się z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny za poprzedni miesiąc do tutejszego Ośrodka w celu wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028  zł dla osoby w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie
tel. kont. (86) 217-55-61 

Niedziela św. Rocha

ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM (ASF)
ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

IV PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WYCIĄGU MASZTOWEGO
IV PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WYCIĄGU MASZTOWEGO

 

IV PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPYCHACZA DT 75 Z PŁUGIEM SKOŚNYM
IV PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPYCHACZA DT 75 Z PŁUGIEM SKOŚNYM

 

I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO URSUS C-360
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO URSUS C-360

I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO URSUS C-360 3P
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO URSUS C-360 3P

ZARZĄDZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic na terenie gminy Nowogród
ZARZĄDZENIE 47/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic na terenie gminy Nowogród

ZARZĄDZENIE 47/17

Zaproszenie do współpracy
Zaproszenie do współpracy
Electricom Engineering sp. z o. o. zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych długoterminową dzierżawą gruntów na korzystnych warunkach. Oferta jest kierowana do wszystkich mieszkańców Państwa gminy. Poniżej przesyłamy szczegóły oferty, osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu, z chęcią odpowiemy na Państwa ewentualne pytania.
 
Electricom Engineering sp. z o. o.
 
Anna Steć      
 
+48 661 686 972
 
+48 12 307 18 00
 
Adres mailowy: biuro@electricom.pl; anna.stec@electricom.pl
 
Poszukujemy terenów pod farmy fotowoltaiczne, jesteśmy zainteresowani działkami o powierzchni minimum 2 ha (bez Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub MPZP określony pod instalacje Odnawialnych Źródeł Energii). Działka powinna być niezacieniona, z linią średniego napięcia przebiegającą przez działkę lub w bezpośrednim sąsiedztwie.
 
Interesują nas tereny w kategorii 4,5,6 klasy gruntów, równe, bez rowów i miejsc zalewowych, najlepiej poza obszarami wszelkiej ochrony krajobrazowo-przyrodniczej.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu  - na podstawie nr działki oraz nazwy miejscowości lub numeru obrębu dokonamy wstępnej analizy inwestycyjnej. Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki czynszu dzierżawnego na poziomie 8-9 tys. zł za każdy hektar rocznie.
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
GŁOSUJ NA NOWOGRÓD!!!

Na stronie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa​ jest nasz filmik konkursowy, który przeszedł do drugiego etapu. Walczymy o piłę spalinową. Liczymy na wsparcie. Klikamy w ten link https://www.facebook.com/116182911821409/videos/1226127527493603/ a później OSP Nowogród

Strona 1 z 92 1 2 3 4 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO