Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Zamówienia publiczne OPS
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

ZARZĄDZENIE w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 23/17

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do oddania w dzierżawę

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO TYPU STAR
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO TYPU STAR

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO TYPU STAR

 

 

 

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

 

ZARZĄDZENIE NR 19/17
ZARZĄDZENIE NR 19/17

DZIEŃ SOŁTYSA

Z okazji Dnia Sołtysa mamy przyjemność
złożyć Sołtysom oraz Radom Sołeckim z Gminy Nowogród
serdeczne podziękowania i słowa uznania za ciężką pracę i zaangażowanie
w realizację określonych celów
oraz działalność na rzecz rozwoju naszej gminy.

Życzymy Wam dużo zdrowia,
wielu sukcesów w działalności sołeckiej oraz wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i osobistym.

Burmistrz Nowogrodu wraz z pracownikami
Radni Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
Warsztaty
=> Harmonogram warsztatów

=> Karta zgłoszeniowa

OZE
=> Ankieta doboru instalacji

=> Deklaracja udziału środków własnych

=> Wniosek o rozwiązanie umowy

Planowane przerwy w dostawie energii
Opłaty środowiskowe
Strona 1 z 86 1 2 3 4 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO