Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Zamówienia publiczne OPS
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Nieruchomości gminne przeznaczone do oddania w dzierżawę


Link do zarządzenia

Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek odplatności za dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych

 

Link do zarządzenia

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?
Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

DORADCA DS. OSÓB POKRZYWDZONYCH
DORADCA DS. OSÓB POKRZYWDZONYCH

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych w Gminie Nowogród

 

W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu dokumentacji Gmina Nowogród unieważnia postępowanie zawarte w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych w Gminie Nowogród

z dnia 07 lutego 2017 godz.11:06:07.

Aktualne ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych w Gminie Nowogród znajduje się pod adresem:

http://um-nowogrod.p-bip.pl/?event=informacja&id=4388

 

Zastępca Burmistrza Nowogrodu

Grzegorz Andrzej Palka

Jak ustrzec się grypy?
Jak ustrzec się grypy?

 

SPOT SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE
Ostrzeżenie Meteorologiczne - woj. podlaskie, 2017-02-09
Ostrzeżenie Meteorologiczne - woj. podlaskie, 2017-02-09

KOMUNIKAT Izby Administracji Skarbowej
1 marca 2017 r. rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa, która połączy dotychczasową Administrację Podatkową, Służbę Celną oraz Kontrolę Skarbową

ZARZĄDZENIE NR 8/17
OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 8/17

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowogrodu ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

Strona 3 z 86 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO