Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
OGŁOSZENIE
Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

Uroczystość w Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika

Festyn Profilaktyczno – Edukacyjny

Festyn Profilaktyczno – Edukacyjny odbył się 10.05.2017r. w godz. 9.00 – 13.00 w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie .
Organizatorem festynu j był Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przy wsparciu Posterunku Policji w Nowogrodzie i Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie .
Patronat honorowy nad festynem objęła Komenda Miejska Policji w Łomży.

W festynie udział wzięli przedstawiciele :
 Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego KMP z Łomży z psem,
 Wydziału Ruchu Drogowego KMP z Łomży z samochodem wypadkowym,
 Posterunku Policji z Nowogrodu ,
 Żandarmerii Wojskowej z Białegostoku ,
 Państwowej Straży Pożarnej z Łomży i OSP z Nowogrodu ,
 Wojskowej Komendy Uzupełnień z Łomży ,
 Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie ,
 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży
 Grupy Ratowniczej „ Nadzieja ‘’ z Łomży,
 Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 Nadleśnictwa Nowogród ,
 Pol-motu Auto S.A Oddział Skody z Łomży ,
 Firm : BRAT – ROL , LNB , De – haus .

W czasie festynu odbył się Turniej o Bezpieczeństwie . Oto jego wyniki w kategoriach wiekowych :


Galeria zdjęć
KOMUNIKAT METOROLOGICZNY

ROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM W NOWOGRODZIE
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM W NOWOGRODZIE UL. ŁOMŻYŃSKA 41, 18-414 NOWOGRÓD

 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE  STANOWISKO PRACY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM W NOWOGRODZIE UL. ŁOMŻYŃSKA 41, 18-414 NOWOGRÓD

Główna Księgowa

1. Nabór na w/w stanowisko pracy przeprowadził Zespół Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

a) Przewodniczący- Szejman Magdalena

b) Członek – Żyłko Bogdan

c) Członek – Palka Grzegorz

d) Członek-Izabela Czyżewska

2. Na ofertę odpowiedziała jedna osoba:

1. Katarzyna Kowalewska - Mątwica

 

3. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferta Pani Katarzyny Kowalewskiej spełniała wymogi formalne i kwalifikacyjne określone w naborze, Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień z zakresu księgowości oraz rachunkowości, znajomością programów księgowych co w pełni kwalifikuję ją na powyższe stanowisko

 

 

 

Kierownik

Komunalnego Zakładu Budżetowego

w Nowogrodzie

Magdalena Szejman

 

 

 

 

                                                   

                                     

List Pana Posła, Ministra Jarosława Zielińskiego z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka z prośbą o życzliwą lekturę i zainteresowanie nim innych osób
List Pana Posła, Ministra Jarosława Zielińskiego z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka z prośbą o życzliwą lekturę i zainteresowanie nim innych osób

Święto Dnia Strażaka
Święto Dnia Strażaka

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży zaprasza w dniu 18.05.2017r.  w godzinach od 9:00-10:00 do udziału w warsztatach – działaniach towarzyszących w Ośrodku Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica.
Następnie po zajęciach  będą wydawane artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014 - 2020) z magazynu znajdującego się w Kownatach dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.
Osoby  zainteresowane taką formą pomocy a nie korzystające wcześniej proszone są o zgłaszanie się z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny za ostatni miesiąc do tutejszego Ośrodka.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie
tel. kont. (86) 217-55-61

NIE CZEKAJ DO OSTATNIEJ CHWILI!! ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ TERAZ!!! PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE ZA 2017rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Nowogród za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Nowogród za 2016 rok

Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji wiosennej 2017 roku
Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów - na terenie województwa podlaskiego zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących, metodą zrzutów z samolotów,
 
 

w planowanym terminie: 22 — 25 kwietnia 2017 r.

  • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy: 4cm; grubości ok. 1,5 cm, i zawierają zatopiony wewnątrz plastikowy pojemnik (blister) z płynną szczepionką,
  • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki itp, z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
  • prosimy nie dotykać lnie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy,
  • szczepionka jest nieszkodliwa dla innych zwierząt wolno żyjących i dla zwierząt domowych,
  • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć dutą ilością wody z mydłem, i zasięgnąć porady lekarza med.,
  • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć możliwość przemieszczania się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

 

 

DZIĘKUJĘ ZA POMOC
W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

 

Podlaski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 

Strona 3 z 89 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO