Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
ARiMR zaprasza na spotkanie informacyjne
ARiMR zaprasza na spotkanie informacyjne

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która...
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która...

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

http://piw.lomza.pl/pobierz/sb_MRiRW.pdf

XIV edycja Konkursu Wiedzy o Rosji

ROSYJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWE W POLSCE Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU, zaprasza do udziału w XIV EDYCJI KONKURSU WIEDZY O ROSJI PT. «ROK 1917 - RETROSPEKTYWA. 100 LAT WIELKICH ZMIAN W ROSJI» . 


Konkurs z zakresu wiedzy realioznawczej o historii i kulturze Rosji związany tematycznie z przypadającą w tym roku 100-rocznicą wielkich zmian w Rosji (rewolucja lutowa, abdykacja Cara Mikołaja II, rewolucja październikowa - przewrót bolszewicki) i wszystkimi konsekwencjami z tymi wydarzeniami związanymi. 
Celem konkursu jest przybliżenie historii, wiary i tradycji oraz kultury i cywilizacji Rosji, sprawdzenie znajomości historii Rosji i rosyjskich realiów, poszanowanie tradycji oraz kształtowanie obywatela świata.
Tegoroczny Konkurs poświęcamy 100-leciu jednej z najbardziej tragicznych dat w historii Rosji - rokowi 1917, w związku z przypadającymi jubileuszami 100-lecia: rewolucji lutowej, abdykacji Cara Mikołaja II, przewrotu bolszewickiego - zwanego również rewolucją październikową i związanymi z tymi rocznicami wydarzeniami historycznymi. Niedawno głowa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarcha Cyryl nazwał rok 1917 największą katastrofą geopolityczną w historii Rosji, zaś Prezydent Rosji Vladimir Putin zaliczył wydarzenia 1917 roku do trzech najbardziej tragicznych wydarzeń w XX-wiecznej historii Rosji, wydarzeń do dziś dnia mających wpływ na obecną sytuację w Rosji i w tej części świata. Te wypowiedzi najlepiej oddają znaczenie tej rocznicy dla historii i dnia dzisiejszego Rosji.
Adresatami i uczestnikami Konkursu, jest zarówno młodzież pochodzenia rosyjskiego, jak i wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce, którzy są zainteresowani Rosją, jej historią, językiem rosyjskim, rosyjską literaturą, poezją i kulturą oraz dniem dzisiejszym Rosji.

 

Poznaj banknot o nominale 500 zł
Poznaj banknot o nominale 500 zł

>> Poznaj banknot o nominale 500 zł <<

Konferencja "Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich
Konferencja "Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ogłosiło nabory na operacje
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ogłosiło nabory na operacje

Wykonanie instalacji OZE na potrzeby własne gospodarstwa domowego

Nieruchomości gminne przeznaczone do oddania w dzierżawę


Link do zarządzenia

Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek odplatności za dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych

 

Link do zarządzenia

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?
Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Strona 3 z 87 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO