Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie, w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Nowogrodu

Zwołuje się sesję Rady Miejskiej w Nowogrodzie na dzień 12 września 2017 roki o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Nowogrodu wybranego w przedterminowych wyborach, przeprowadzonych w dniu 3 września 2017 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie, w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Nowogrodu

Regionalny System Ostrzegania
Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania to aplikacja alarmowa, dzięki której komunikaty o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych pojawiają się na ekranach telewizorów w kanałach TVP, telegazecie oraz w specjalnej aplikacji na smartfony. Dla potrzeb RSO przygotowana została specjalna bezpłatna aplikacja na najpopularniejsze systemy operacyjne: iOS, Android, Windows. Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne:

· Ogólne – zamieszcza się komunikaty mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców;

· Meteorologiczne – ostrzeżenia;

· Hydrologiczne – ostrzeżenia;

· Stany wód - wodowskazy, zamieszczone są bieżące stany wód w rzekach wraz z zaznaczeniem przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych (co w okresie powodziowym jest niezwykle istotne).

· Informacje drogowe – zamieszcza się komunikaty dotyczące znacznych utrudnień w ruchu drogowym.

 

RSO - Jak to działa?

 

To usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.

Komunikaty są tworzone przez MSWiA, IMGW oraz na poziomie regionalnym przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ostrzeżenie pojawia się:

· na stronach internetowych urzędów wojewódzkich – pasek informacyjny jako WAŻNE!!!

· w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB)

· w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPhone).

 

RSO APLIKACJA MOBILNA

 

Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. Po jej zainstalowaniu użytkownicy uzyskują dostęp do wszystkich komunikatów, a także do poradników działania w sytuacjach kryzysowych. Aplikacja na system Android - do pobrania pod linkiem:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tvp.komunikaty

Aplikacja na system Apple - IOS do pobrania pod linkiem:

https://itunes.apple.com/pl/app/regionalny-system ostrzegania/id919928660?mt=8

Aplikacja na system Windows Phone - do pobrania pod linkiem:

https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/regionalny-system-ostrzegania/9wzdncrdffhv?rtc=1

Aplikacja mobilna posiada funkcjonalność powiadomień „push” (tj. automatycznych powiadomień bez konieczności uruchamiania aplikacji). Przed rozpoczęciem użytkowania należy wybrać obszar województwa, którego komunikaty będą dotyczyć. Aplikacja umożliwia łatwe poruszanie się po menu i wyszukiwanie komunikatów i ostrzeżeń z danego województwa. Komunikaty podzielone są na kategorie - ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe, stany wód. Aplikacja telefoniczna zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki

postępowania w sytuacjach kryzysowych. Poradniki opracowane przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które zostały pogrupowane w następujące kategorie:

1. Burze i nawałnice

2. Wichury

3. Powódź

4. Upały

5. Zima

6. Bezpieczny Wypoczynek

7. Pożar

8. Zatrucie czadem

9. Bezpieczne fajerwerki

10. Katastrofa budowlana

11. Skażenie substancją toksyczną

12. Zagrożenia terrorystyczne

13. Alarm bombowy

14. Niewypały i niewybuchy

15. Pierwsza pomoc

16. Zatrucie substancjami psychoaktywnymi

17. Alarmowanie i ostrzeganie

18. Ważne informacje

 

RSO – telewizja

 

Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów DVB – naziemnej telewizji cyfrowej. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. Komunikaty Regionalnego Systemu Ostrzegania można zobaczyć w programach Telewizji Polskiej: w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX 3 w programach regionalnych. Najistotniejsze z nich pojawiają się na specjalnym pasku na ekranie telewizora. Wszystkie komunikaty dostępne są na stronach telegazety w programach TVP1, TVP2, TVP Kultura, TVP Historia i TVP Polonia od str. 190, natomiast w TVP Regionalnej od str. 430. Ponadto istnieje możliwość integracji systemu RSO ze stronami internetowymi urzędów – więcej informacji na stronie

https://komunikaty.tvp.pl/integracja

Umożliwi to automatyczne publikowanie ostrzeżeń na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji: https://komunikaty.tvp.pl

 

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 50 wydanego dnia 04.09.2017 o godz. 13:52
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 50 wydanego dnia 04.09.2017 o godz. 13:52

GMINA NOWOGRÓD HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW IX – XII 2017 R.
GMINA NOWOGRÓD HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW IX – XII 2017 R.

 

 

 

INFORMACJA
INFORMACJA

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie zaprasza w dniu 18.09.2017r.  w godzinach od 9:00 - 10:00 do udziału w warsztatach – działaniach towarzyszących w Ośrodku Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica.                            
Następnie po zajęciach  będą wydawane artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) z magazynu znajdującego się w Kownatach dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.  

Osoby  zainteresowane taką formą pomocy proszone są o zgłaszanie się z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny za poprzedni miesiąc do tutejszego Ośrodka w celu wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028  zł dla osoby w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie
tel. kont. (86) 217-55-61 

Niedziela św. Rocha

ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM (ASF)
ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

IV PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WYCIĄGU MASZTOWEGO
IV PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WYCIĄGU MASZTOWEGO

 

IV PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPYCHACZA DT 75 Z PŁUGIEM SKOŚNYM
IV PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SPYCHACZA DT 75 Z PŁUGIEM SKOŚNYM

 

Strona 4 z 95 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO