Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
XVII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej

Pieśni kurpiowskie, pokazy warsztatów tradycyjnych zawodów, możliwość podziwiania i zakupu wyrobów rękodzieła ludowego, zabawy i konkursy dla publiczności - to tylko niektóre atrakcje, które czekały na tegorocznej edycji Święta Kurpiów. Tradycyjne pieśni i tańce regionu Kurpiowszczyzny prezentowane były przez zespoły z całej Polski oraz działające w łomżyńskich gminach zespoły folklorystyczne, soliści, gawędziarze, kapele kurpiowskie oraz ludowe zespoły pieśni i tańca.

W dniu 13 czerwca 2010r odbyły się już kolejne XVII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, które zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Łomży, Gminy Nowogród, Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego W tym roku oprócz corocznych stoisk gościliśmy naszych sąsiadów z województwa podlaskiego zgłoszonych przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego tj. twórców ludowych, przedsiębiorców z całego województwa oraz stoiska gminne oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży.
Celem przeglądu jest ...

KLIKNIJ NA FOTOGRAFIĘ CELU OTWORZENIA GALERII

IV KURPIOWSKI BIEG O PUCHAR BURMISTRZA NOWOGRODU

KLIKNIJ NA FOTOGRAFIĘ CELU OTWORZENIA GALERII

AKT EREKCYJNY

KLIKNIJ NA FOTOGRAFIĘ CELU OTWORZENIA GALERII

Katyń...ocalić od zapomnienia

Z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej 7 maja 2010 roku w ZSS w Nowogrodzie odbyła się patriotyczna uroczystość sadzenia Dębu Pamięci. Poświęcona podporucznikowi Czesławowi Szczubełek ur 13.12 1916 r w Grądach, gmina Nowogród, zamordowanemu w kwietniu 1940 roku w lesie Katyńskim przez NKWD.
Uroczystość przygotowali uczniowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w ramach programu stowarzyszenia Parafiada „Katyń...ocalić od zapomnienia”. O 12.30 w kościele parafialnym w Nowogrodzie została odprawiona msza św. za Ojczyznę. Następnie w MGOK uczniowie gimnazjum zaprezentowali montaż

Informacja o rozstrzygnięciu ofert na podział działki nr 1118

Nowogród, 2010-05-05


W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie regulaminu o udzieleniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równą wartości kwoty 14 tys euro, dotyczącego podziału nieruchomości położonej na terenie miasta Nowogród, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1118, uprzejmie informuję, że została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Usługi Geodezyjno – Kartograficzne mgr inż. Zbigniew Burdach, która wynosi 1464,00 zł brutto.

Urząd Miejski w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów ciężarowych typu STAR i ŻUK

Nowogród, 2010-05-05


Urząd Miejski w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów ciężarowych typu STAR i ŻUK
I N F O R M A C J A
Nabór na uczestników projektu


Nabór na uczestników do projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Beneficjent Projektu systemowego
„Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród”
ogłasza nabór na uczestników do projektu.

UWAGA
Burmistrz Nowogrodu

Burmistrz Nowogrodu

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.! informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ulicy Łomżyńskiej 41 został wywieszony na okres 21 dni wykaz:
- nieruchomości rolnych, oznaczonych numerami: 638/11, 1271, 1272, 82, 628/3, 997, 92, położonych na terenie miasta Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie lub telefonicznie pod numerem
086 217 55 20 wew. 19.
Śmieci z Łomży i regionu będą sortowane

W Miastkowie zaczyna się budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Łomży i okolicznych gmin. Pod koniec ubiegłego tygodnia przedstawiciele miasta i konsorcjum, które ma zrealizować inwestycję podpisali umowę. Wartość podpisanej umowy wynosi 8 mln 194 tys 784,51 zł netto, a termin jej realizacji to 30.09.2010r.

Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiana Odpadów w Miastkowie jest jednym elementów realizowanego ze wsparciem unijnym Projektu Budowa Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin (Jedwabne, Nowogród, gmina Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna, miasto Kolno i gmina Kolno, Stawiski, Grabowo, Mały Płock, Turośl i Szczuczyn). Cały projekt oszacowany został na 37,6 mln zł, a dofinansowanie z funduszy unijnych wynieść ma 17,8 mln zł. Pozostałą kwotę mają wyłożyć gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Podpisana umowa dotyczy realizacji pierwszej części zadania. W jej ramach do końca września obok działającego dziś wysypiska śmieci w Miastkowie ma powstać hala sortowni odpadów wraz linią sortowniczą oraz całą otoczką - budynkiem zaplecza socjalno-administracyjnego, wiatami magazynowania odpadów, placami a także drogami wewnętrznymi o podłączeniem wszelkich niezbędnych sieci. Przetarg na realizacje zadania wygrało konsorcjum, którego liderem jest INSTAL Białystok S.A. Ta sama firma od ubiegłego roku buduje pływalnie miejską przy ul ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Informacja z portalu www.4lomza.pl

Strona 86 z 92 << < 83 84 85 86 87 88 89 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO