Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Przedwyborcze rozliczenia, czyli marszałek się chwali, a burmistrzowie i wójtowie „błagają” o drogi

Przedwyborcze rozliczenia, czyli marszałek się chwali, a burmistrzowie i wójtowie „błagają” o drogi

Za portalem 4lomza.pl przytaczamy istotną dla naszej gminy informację o spotkaniu przedstawicieli samorządów powiatu łomżyńskiego z marszałkiem województwa podlaskiego.
Kilkadziesiąt osób, samorządowców z Łomży i z powiatu łomżyńskiego spotkało się wczoraj z Jarosławem Dworzańskim marszałkiem województwa podlaskiego. Mówiono przede wszystkim o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na półmetku jego realizacji. Marszałek się chwalił, że województwo jest czwarte w Polsce w wydatkowaniu pieniędzy z RPO, a lokalni samorządowcy dopytywali przede wszystkim o nieremontowane drogi wojewódzkie z Nowogrodu przez Zbójną w kierunku Myszyńca i z Jedwabnego przez Przytuły i Radziłów oraz „błagali o pomoc”.
- Odcinek drogi 645, między Nowogrodem i Zbójną, czeka na modernizację od 23 lat - mówił burmistrz Nowogrodu. - Droga wojewódzka pomiędzy Jedwabnem, a Przytułami ma poniżej 5 metrów szerokości – dodawał wójt Przytuł.
- Dobiega końca kadencja samorządu, warto podsumować naszą działalność - mówił na początku spotkania w łomżyńskim starostwie Jarosław Dworzański.
- Możemy stanąć tu z otwartą przyłbicą. Z RPO Łomża zakontraktowała ponad 100 mln zł, a powiat ponad 80 mln – dodawał Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, który w raz z marszałkiem przyjechał na spotkanie z lokalnymi samorządowcami.
Zarząd marszałka Dworzańskiego rządzi w regionie od stycznia 2008 roku, a więc praktycznie od początku realizacji RPOWP. W jego ramach do 2013 roku do rozdysponowania jest 636 mln euro, a dotychczas zakontraktowano ponad miliard złotych.
- Wydaliśmy już ok. 17% kwoty i zajmujemy 4 miejsce w Polsce w wyścigu po dodatkowe pieniądze z ministerialnej rezerwy. Pułap wymaganych 20% wydatkowania osiągniemy już w sierpniu – chwalił się marszałek, podkreślając, że...

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Od 28 czerwca do 9 lipca br. można składać wnioski na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Do rozdysponowania jest 1,2 mld zł.

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, ogłosił, że wnioski o pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanego z PROW 2007 - 2013, będą przyjmowane przez Oddziały Regionalne ARiMR, a w przypadku Lubuskiego i Podlaskiego OR przez Biura Wsparcia Inwestycyjnego, od 28 czerwca do 9 lipca 2010 r. Na realizację inwestycji finansowanych z tego działania przeznaczono w tegorocznym naborze około 1,2 miliarda złotych.
ARiMR przygotował łatwiejszy do wypełnienia wniosek o przyznanie wsparcia dla "mikroprzedsiębiorstw". Nowy formularz będzie łatwiejszy dla wnioskodawców, ponieważ w trakcie jego wypełniania będą wyświetlane informacje o popełnianych błędach, np. wpisaniu nieprawidłowego numeru PESEL czy daty. Dużą "wygodą" jest także to, iż formularz ten, gdy zachodzi taka konieczność, pozwala na

Noc Świętojańska 2010

KLIKNIJ NA FOTOGRAFIĘ CELU OTWORZENIA GALERII

OBWIESZCZENIE
XVII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej

Pieśni kurpiowskie, pokazy warsztatów tradycyjnych zawodów, możliwość podziwiania i zakupu wyrobów rękodzieła ludowego, zabawy i konkursy dla publiczności - to tylko niektóre atrakcje, które czekały na tegorocznej edycji Święta Kurpiów. Tradycyjne pieśni i tańce regionu Kurpiowszczyzny prezentowane były przez zespoły z całej Polski oraz działające w łomżyńskich gminach zespoły folklorystyczne, soliści, gawędziarze, kapele kurpiowskie oraz ludowe zespoły pieśni i tańca.

W dniu 13 czerwca 2010r odbyły się już kolejne XVII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, które zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Łomży, Gminy Nowogród, Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego W tym roku oprócz corocznych stoisk gościliśmy naszych sąsiadów z województwa podlaskiego zgłoszonych przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego tj. twórców ludowych, przedsiębiorców z całego województwa oraz stoiska gminne oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży.
Celem przeglądu jest ...

KLIKNIJ NA FOTOGRAFIĘ CELU OTWORZENIA GALERII

IV KURPIOWSKI BIEG O PUCHAR BURMISTRZA NOWOGRODU

KLIKNIJ NA FOTOGRAFIĘ CELU OTWORZENIA GALERII

AKT EREKCYJNY

KLIKNIJ NA FOTOGRAFIĘ CELU OTWORZENIA GALERII

Katyń...ocalić od zapomnienia

Z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej 7 maja 2010 roku w ZSS w Nowogrodzie odbyła się patriotyczna uroczystość sadzenia Dębu Pamięci. Poświęcona podporucznikowi Czesławowi Szczubełek ur 13.12 1916 r w Grądach, gmina Nowogród, zamordowanemu w kwietniu 1940 roku w lesie Katyńskim przez NKWD.
Uroczystość przygotowali uczniowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w ramach programu stowarzyszenia Parafiada „Katyń...ocalić od zapomnienia”. O 12.30 w kościele parafialnym w Nowogrodzie została odprawiona msza św. za Ojczyznę. Następnie w MGOK uczniowie gimnazjum zaprezentowali montaż

Informacja o rozstrzygnięciu ofert na podział działki nr 1118

Nowogród, 2010-05-05


W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie regulaminu o udzieleniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równą wartości kwoty 14 tys euro, dotyczącego podziału nieruchomości położonej na terenie miasta Nowogród, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1118, uprzejmie informuję, że została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Usługi Geodezyjno – Kartograficzne mgr inż. Zbigniew Burdach, która wynosi 1464,00 zł brutto.

Urząd Miejski w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów ciężarowych typu STAR i ŻUK

Nowogród, 2010-05-05


Urząd Miejski w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów ciężarowych typu STAR i ŻUK
I N F O R M A C J A
Strona 87 z 93 << < 84 85 86 87 88 89 90 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO