Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
INFORMACJA

Informujemy że dnia 27 lutego 2008 została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI S.C. M. Brzostowski J. Nowacki na scalenie i podział nieruchomości położonych w Nowogrodzie, pzreznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową. Cały proces ma trwać ok. 8 miesięcy od daty podpisania umowy

POMOC DLA MARKA

Marek Kisiel mieszka w Mątwicy w gminie Nowogród. Ma żonę i dwoje małych dzieci. Wspólnie z żoną pracują na średniej wielkości gospodarstwie. Był zdrowym, pełnym życia człowiekiem, dla którego liczyły się wartości takie jak Bóg, rodzina, praca. Był do 25 września 2007 r. Do dnia, w którym zdarzył się wypadek. 25 września wyjechał z domu po to, by zrobić ostatnie w tym sezonie bele. Przy ostatniej beli zacięła sie siatka mocująca bele. Marek chciał poprawić siatkę i wtedy stało się... belownica razem z siatką wciągnęła też rękę Marka. Ostatkiem sił wyrwał rękę z maszyny. Niestety był to już tylko krwawiący kikut. Nie widział, co się z nim tak naprawdę stało. Widok jednak mówił sam za siebie. NIE MAM RĘKI! Na zmianę tracił i odzyskiwał przytomność. W przypływach świadomości udało mu się jeszcze wezwać pomoc i określić miejsce gdzie się znajduje. Po upływie 30 minut przyjechała karetka, która zabrała Marka do szpitala. Niestety jego sprasowana ręka została w maszynie. Znaleziono ją, ale nie udało się jej uratować. Marek jest bez lewej ręki. Bez ręki, która służyła mu jako pierwsza w podstawowych czynnościach. (Marek jest leworęczny). Może funkcjonować w miarę normalnie z protezą ręki lecz taka proteza kosztuje około 250 tys. złotych. Koszt zakupu protezy przekracza możliwości finansowe Marka i jego rodziny.
Marek to bardzo skromny człowiek. Do tej pory swoim nieszczęściem nie chciał się z nikim dzielić, nie chciał nikomu sprawiać kłopotu. Rodzina zwracała się do różnych instytucji o pomoc, niestety wszędzie im odmawiano! Najczęstszym powodem podawanym przez fundacje było to, że Marek jest dorosłym człowiekiem a fundacje pomagają tylko dzieciom. Marek też ma dzieci w wieku 4 i 6 lat. Ma dla kogo żyć i ma dla kogo jeszcze pracować. Chciałby to robić, ale w obecnej sytuacji jest to bardzo trudne.
Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w zakupie protezy ręki dla Marka Kisiela.
Postawmy się w jego sytuacji, kiedy jednego dnia jesteśmy sprawni i możemy zrobić wszystko a w ciągu jednej chwili stajemy się inwalidą, osobą, która potrzebuje pomocy i może liczyć tylko na wsparcie życzliwych osób. Jeżeli uznacie Państwo, że jesteście w stanie wesprzeć finansowo zakup protezy będziemy bardzo wdzięczni. Każda złotówka może pomóc Markowi.
Wpłaty prosimy kierować na konto Nr 31 8757 0001 0001 6766 2000 0290 Caritas Łomża z dopiskiem „PROTEZA DLA MARKA”


Przewodniczący Rady Miejskiej:
Tadeusz Góralczyk

Burmistrz Nowogrodu:
Józef Piątek

Strona 87 z 87 << < 84 85 86 87
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO