Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku 19-21.03.2010r.

W dniach 19-21.03.2010 odbyły sie w Białymstoku Podlaskie Targi Turystyczne . Ponownie zaprezentowaliśmy walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczne Gminy Nowogród, prace twórców ludowych, terminy imprez kulturalnych, oferty Hotelu Zbyszko, gospodarstw agroturystycznych(„Chata na Kurpiach”, „U Anki i Zbyszka”oraz „Pod bocianim gniazdem”), Restauracji Panorama, Karczmy Kurpiowskiej, ośrodka Charytatywno – Opiekuńczego Caritas, ośrodka wypoczynkowego „Energetyk”, Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie oraz zachęcaliśmy odwiedzających nas turystów do zwiedzenia Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika oraz wędrówki po ścieżce dydaktycznej im. Antoniego Wysockiego na terenie Nadleśnictwa Nowogród.
Największą atrakcją na PODLASKICH TARGACH TURYSTYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU była „Tłoka na kapustę” w wykonaniu naszych artystów z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z MĄTWICY. W trakcie występu wielokrotnie dochodziły z sali głosy np. „…widzisz synku tak kiedyś kiszono kapustkę”, a uśmiech nie znikał z twarzy osób śledzących wydarzenia na scenie – było to bardzo miłe. Na nasze ręce przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Podlaskiej Organizacji Turystycznej w Białymstoku złożyli gratulację za pomysł z prezentacją tak wspaniałego pokazu oraz za zaangażowanie osób wchodzących w skład tego stowarzyszenia(jakim niebawem będzie Koło Gospodyń Wiejskich z Mątwicy).

Dzięki naszej organizacji stoiska oraz pięknym pracom naszych twórców ludowych Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska zdobyła Nagrodę za Najciekawszą pamiątkę Podlaskich Targów Turystycznych 2010 co wielokrotnie było podkreślane.

Co piszą i mówią o nas media…

Naszych schetynówek będzie więcej

Naszych schetynówek będzie więcej

W tym roku na terenie Łomży i powiatu łomżyńskiego miały być zrealizowane tylko dwie inwestycje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Okazuje się, że będzie i trzecia „schetynówka”. Z oszczędności na przetargach znajdą się pieniądze na dofinansowanie przebudowy ponad 3,2 km drogi powiatowej na ternie gm. Nowogród. Zapowiedział to wojewoda Maciej Żywno, który w łomżyńskim ratuszu podpisał z prezydentem Jerzym Brzezińskim umowę na dofinansowanie w ramach NPPDL przebudowy nieco ponad 0,5 km ulicy Łąkowej.
W tym roku w miasto Łomża w ramach NPPDL zbudować ma 554 m ul. Łąkowej. Połączy ona ul. Nadnarwiańską z ulicą Grobla Jednaczewska (przebudowaną w 2009r. w ramach NPPDL) oraz ulicą Nowogrodzką. Przebudowa istniejącej drogi gruntowej polegać będzie na wykonaniu: jezdni o nawierzchni bitumicznej (szer. 6 m), chodników z kostki polbruk, zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej wraz z wbudowaniem kanalizacji deszczowej (dł. 564 mb) i wykonaniem oświetlenia ulicznego.
- Wartość inwestycji pierwotnie szacowana była na ok. 2,8 mln zł, ale po przetargach okazało się, że będzie taniej – ok. 1,7 mln zł – mówił prezydent Łomży Jerzy Brzeziński.
Takich oszczędności w projektach realizowanych przez samorządy z dofinansowaniem rządu jest znacznie więcej dlatego też „schetynówek” także w tym roku zostanie więcej zbudowanych niż początkowo zakładano.
- Sądzę, że w kwietniu podpiszemy podobną umowę na dofinansowanie inwestycji z Powiatem Łomżyńskim. Jego wniosek jest pierwszy na liście rezerwowej, więc z tych oszczędności da radę go zrealizować – mówi w Łomży wojewoda podlaski.
W tym wypadku chodzi o przebudowę drogi powiatowej nr 19008 o długości 3260 m na terenie gminy Nowogród (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 - Serwatki - Kupnina)
W ramach tegorocznej edycji programu w naszym regionie ma być przebudowany także 1,2 km ul. Kopernika w Wiźnie (od ul. Pawła z Wizny do drogi krajowej nr 64 (Piątnica-Jeżewo)).
Maciej Żywno dodawał, że NPPDL jest wielkim sukcesem, bo inwestycje drogowe wykonywane przez samorządy są realizowane bardzo szybko i tanio. Odnosząc się do zarzutów, że przy wyborze inwestycji do dofinansowania z NPPDL rejony zachodnie województwa podlaskiego zostały potraktowane po macoszemu (do realizacji na terenie dawnego łomżyńskiego zatwierdzono tylko 5 projektów na przebudowę łącznie ok. 10 km dróg, podczas gdy w całym województwie podlaskim do przebudowy jest ok. 130 km dróg) wojewoda Żywno podkreślał, że oceny projektów dokonywała niezależna komisja i on nie ingerował w jej ustalenia. Dostrzegając jednak powstałe dysproporcje zapowiedział, że zwróci się do ministra MSWiA o korektę założeń programu na przyszły rok, tak by pieniądze były dzielone na poszczególne powiaty.

- Wraz z kilkoma wojewodami poprosimy o tę zmianę – mówił wojewoda Żywno.

Artykuł z portalu 4lomza.pl

Konsultacje społeczne
Pomoc dla rolników
ŚWIĄTEACZNY DZIEŃ W NASZEJ GMINIE
MOJA WŁASNA FIRMA -II EDYCJA

MOJA WŁASNA FIRMA -II EDYCJA

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

ogłasza nabór do projektu

"Moja wlasna firma -II edycja" nr WND-POKL.06.02.00-20-065/09 w ramach działania6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiebiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013 w województwie podlaskim.

Więcej informacji na stronie: www.podlaskie.org.pl

Burmistrz Nowogrodu

Burmistrz Nowogrodu

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./ informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ulicy Łomżyńskiej 41 został wywieszony na okres 21 dni wykaz:
- lokalu w budynku byłej Szkoły Podstawowej we wsi Mątwica, przeznaczonego do oddania w najem.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie lub telefonicznie pod numerem
86 217 55 20 wew. 19.

Obwieszczenie Burmistrza Nowogrodu
Tłoka na kapustę w Mątwicy

Tłoka na kapustę w Mątwicy

Koło Gospodyń Wiejskich w Mątwicy przygotowało mieszkańcom i gościom wspaniałą zabawę. W sobotę 21 listopada wieczorem mogliśmy obejrzeć tradycyjny zwyczaj kiszenia kapusty – tłokę na kapustę. Jeszcze niedawno, po zbiorze kapuścianych główek z pól, w chatach zbierali się mieszkańcy wsi i wspólnie szatkowali, pakowali do beczek (koniecznie dębowych), solili, deptali, a przy tym wszystkim ileż było ploteczek, żartów, wspólnego śpiewania, przekomarzania się. Tłoczno było w chałupie i stąd nazwa – tłoka.

To wszystko mogliśmy obejrzeć i usłyszeć w klubokawiarni w Mątwicy. Wspaniale grali swoje role aktorzy. Zaśmiewaliśmy się z pogaduszek Gospodyni i Gospodarza oraz kumoszek przybyłych pomagać i poplotkować. Córki i synowie świetnie wczuli się w klimat zwyczajowego obrządku. I te piosnki śpiewane bez akompaniamentu – wykonane z werwą, pięknymi głosami. Baliśmy się śpiewać żeby nie sfałszować. Publiczność zgotowała naszym artystom owację na stojąco. Był i bis – oczywiście piosenka na pożegnanie.

Scenariusz widowiska przygotowała nieoceniona znawczyni kurpiowskich zwyczajów - Teresa Pardo. W organizacji dopomógł Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie.

W widowisku wystąpili:
Krystyna Wasik
Zofia Zaczek
Helena Sznurowska
Barbara Gontarska
Bogusia Kisiel
Ania Krajewska
Rafał Koc
Bogusław Nasiadko
Hubert Nasiadko

Nowe przystanki w gminie

Nowe przystanki w gminie

W sobotę 21 listopada, na wcześniej wykonanych fundamentach, zamontowane zostały nowe przystanki autobusowe. Metalowe konstrukcje postojowe otrzymali mieszkańcy Grzymał, Jankowa, Balik, Grąd i Sławca. Wcześniej odnowiony został przystanek w Chmielewie.

Dziękujemy właścicielom posesji w Sławcu, Grzymałach i Jankowie za udostępnienie terenu na te potrzebne elementy infrastruktury drogowej.

Mamy nadzieję, ze chuligani nie zniszczą tych obiektów.

Promocja nowego tomiku i wieczór autorski Jarosława Zenona Choromańskiego

Promocja nowego tomiku i wieczór autorski Jarosława Zenona Choromańskiego

14 listopada 2009 r. o godz. 18.00 w Restauracji Panorama, w Nowogrodzie odbyła się prezentacja tomiku wierszy Jarosława Zenona Choromańskiego pt. "Rysa bursztynowej szpilki".

Wieczór zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Oddział w Nowogrodzie pod patronatem Burmistrza Nowogrodu Józefa Piątka przy życzliwej współpracy Anny Poleszuk, która udostępniła swój lokal.

Serdeczne gratulacje i życzenia twórczej weny złożył uczestniczący w literackiej biesiadzie Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowogrodzie i Sławcu przygotowali przegląd wierszy artysty przygotowany przez Marię Dąbrowską.

Jarosław Choromański - urodził się w 1962 roku. Mieszka w Grądach Nowogrodzkich, prowadząc gospodarstwo rolne. Autor tomików wierszy: "Ruchome piaski" (1992), "Jest późno" (1998), "Jak kukułki" (2001), "Wiatrem darte z nieba" (2003), "Ciszę nazwij jak chcesz" (2006). Za całokształt twórczości poetyckiej otrzymał w 2003 roku Nagrodę Starosty Łomżyńskiego.

"W tych wierszach nie ma przypadku. Całe istnienie jest celowe. Podporządkowane rytmowi pór dnia, roku, tętnu przyrody. Chociaż, w tym pięknie, w tym ładzie świętym są rysy – działalność człowieka, bezsensowne konflikty, wojny, bezmyślny pęd posiadania."

W tych, zdawałoby się, prostych strofach zawiera się cała istota Jarkowego poezjowania – niedowierzanie rzeczywistości, ból, zdziwienie, pogodzenie, zachwyt wreszcie. Ale to zachwyt nie byle jaki, to zachwyt nad drobiazgiem, pyłkiem, kawałkiem przestrzeni.

Wydawcą książki jest Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, dzięki pomocy finansowej:
Gminy Nowogród
Starostwa Powiatowego w Łomży
Jana Kurpiewskiego - PHU Kurpiewski
Banku Spółdzielczego w Łomży.

Strona 87 z 92 << < 84 85 86 87 88 89 90 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO