Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Nowa nawierzchnia na odcinku Kupnina-droga wojewódzka 648

Nowa nawierzchnia na odcinku Kupnina-droga wojewódzka 648

Minęło 1,5 m-ca od czasu kiedy pisaliśmy o początkach realizacji długo oczekiwanej inwestycji drogowej w naszej gminie. Wtedy były to prace przygotowawcze-wykaszanie rowów, wycinanie gałęzi, a dzisiaj możemy przedstawić w materiale zdjęciowym już pierwsze odcinki nowej drogi. Nowa asfaltowa nawierzchnia nie tylko pozwoli na szybsze i bezpieczniejsze przemieszczanie się mieszkańców między swoją miejscowością a drogą wojewódzką 648, ale przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz napływu turystów do przyjaznej Kupniny.
Mieszkańcy jeszcze niedawno marzyli o tym aby przebyć ten najtrudniejszy odcinek drogi prowadzący do swojej miejscowości i wjechać na niewiele lepszą drogę wojewódzką. Teraz prawdziwą zmorą kierowców z Kupniny będzie tylko zniszczony odcinek 648.
Droga powiatowa 1900B Serwatki – Kupnina do granicy gminy Nowogród jest modernizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. To już kolejna inwestycja tego typu na terenie Gminy Nowogród - poprzednia połączyła Sławiec - Grądy - Chmielewo.

Koszt inwestycji wyniesie 2,024 mln zł. Dofinansowanie (50%) z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1,012 mln zł. Gmina Nowogród dołoży ok. 400 tys. zł, a Powiat Łomżyński pozostałą kwotę. Na zlecenie Gminy Nowogród w roku 2008 opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy drogi 1900B. Koszt dokumentacji wyniósł 24 888 zł.

130 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

130 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

W dniu 25 września obchodziliśmy Jubileusz 130 - to lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie. Z okazji swego święta strażacy przyjęli gratulacje od wielu uczestniczących w uroczystości gości oraz zostali uhonorowani odznaczeniami za działalność w ochronie pożarniczej na rzecz mieszkańców gminy Nowogród.

130 lat temu, w roku 1880 dzięki staraniom ówczesnego wójta Jana Sitkowskiego doszło do ukonstytuowania się Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej pod przewodnictwem księdza Romualda Skrodzkiego, administratora ówczesnej parafii Nowogrodzkiej.
Wprawdzie oficjalna data powstania Straży Ogniowej w Nowogrodzie to rok 1880, ale nie znaczy to wcale, że wcześniej nie istniała tu zorganizowana ochrona przeciwpożarowa . Już około stu lat wcześniej w roku 1797 miasto ustanowiło dwóch stałych dozorców, zabezpieczających miasto od ognia. Nie istniały wtedy jeszcze ...

MOJA MAŁA OJCZYZNA - KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU
MOJA MAŁA OJCZYZNA - KONKURS FOTOGRAFICZNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
MOJA MAŁA OJCZYZNA - KONKURS FOTOGRAFICZNY

PIKNIK Z ZIEMNIAKIEM
Kończy się procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedszkola w Nowogrodzie

Dzieci mają odnowione przedszkole w Nowogrodzie

Kończy się procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedszkola w Nowogrodzie. Już wkrótce dwie grupy dzieci 3 i 4-latków powinny rozpocząć zajęcia w wyremontowanym obiekcie.

W nowym obiekcie dzieci mają świetnie wyposażone sale przedszkolne oraz nowoczesny, bezpieczny plac zabaw.

Projekt „Remont i rozbudowa budynku przedszkola oraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559 w Nowogrodzie” jest dofinansowany w kwocie 399 971.69 zł przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI – Rozwój Infrastruktury Społecznej; Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Mieszkańcy Kupniny będą mieli nową drogę

Mieszkańcy Kupniny będą mieli nową drogę

Rozpoczęła się kolejna długo oczekiwana inwestycja drogowa w naszej gminie. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych modernizowana jest droga powiatowa 1900B Serwatki – Kupnina do granicy gminy Nowogród. Do 15 listopada 2010 asfaltową nawierzchnię uzyska 3,26 km tej trasy komunikacyjnej. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego z Łomży.

Koszt inwestycji wyniesie 2,024 mln zł. Dofinansowanie (50%) z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1,012 mln zł. Gmina Nowogród dołoży ok. 400 tys. zł, a Powiat Łomżyński pozostałą kwotę. Na zlecenie Gminy Nowogród w roku 2008 opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy drogi 1900B. Koszt dokumentacji wyniósł 24 888 zł.

Inscenizacja walk o Nowogród z września 1939r

Niemców pod Nowogrodem natłukliśmy sporo,
bo sami pchali się nam pod lufy.
Ale najwięcej Niemców to natłukliśmy ostatniego dnia,
to jest dziesiątego września przed południem,
kiedy oni szli na nas wielką lawą i na łodziach i na pontonach forsowali Narew,
a my biliśmy po nich ogniem z cekaemów
od lewej do prawej i od prawej do lewej i gdzie
by się nie strzeliło tam zaraz padał jakiś Niemiec.
(ze wspomnień strzelca Jana Karwowskiego)

W słoneczne sobotnie popołudnie 7 sierpnia 2010 roku kilka tysięcy osób (liczba widzów przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów) zebrało się na przedmieściu Nowogrodu, przy moście, u podnóża wyniosłej nadnarwiańskiej skarpy, by obserwować przebieg inscenizacji walk o Nowogród. Walk, które z przeważającymi siłami hitlerowskiej nawały toczyły załogi schronów odcinka „Nowogród” we wrześniu 1939 roku.

Naprzeciw garstki bohaterskich obrońców stanęła wtedy niemiecka 21 Dywizja Piechoty z korpusu generała Falkenhorsta. Była to jednostka elitarna i już krótka wizyta na jej aktualnej stronie internetowej musi budzić w każdym Polaku silne emocje, ponieważ sam emblemat dywizji – rycerz Zakonu Najświętszej Marii Panny, okuty w zbroję i zasłonięty tarczą, na której widnieje jakże dobrze nam znany znak czarnego krzyża, wyjaśnia właściwie wszystko.

O ile oddziały niemieckiej piechoty uchodziły w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r. za o wiele mniej bitne od formacji polskich, to opinia ta nie dotyczyła jednostek wywodzących się z obszaru Prus Wschodnich. Dywizje 1., 11. i 21. były najlepszymi w całym Wehrmachcie. Można więc przyjąć, że pod Nowogrodem starły się wojska o bardzo wysokim, wręcz doskonałym poziomie wyszkolenia. Choć przewagą liczebną, i to na dodatek ogromną, dysponowali Niemcy, to ukształtowanie terenu oraz sys-tem dobrze rozplanowanych fortyfikacji – faworyzowały Polaków.

Komentarzem tej historycznej inscenizacji były wspomnienia bezpośredniego uczestnika wydarzeń sprzed 71 lat, celowniczego cekaemu z załogi schronu „Skarpa” trzeciej kompanii trzeciego batalionu 33 pułku piechoty wchodzącego w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew” – strzelca Jana Karwowskiego.

I choć obrazy, jakie ukazywały się przed widzami były jedynie artystyczną wizją odtwarzających bój grup rekonstrukcji historycznych – powinniśmy zawsze pamiętać, że ...

Dziś, 17 sierpnia ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie premii "młodym rolnikom". Premie zostały zwiększone.

Dziś, 17 sierpnia ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie premii "młodym rolnikom". Premie zostały zwiększone.
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr98, poz. 1071 z 2000 r. – tekst jednolity) zawiadamia się, że w dniu 15 lipca 2010 r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Nr 1909B na odcinku przez wieś Jankowo Młodzianowo o długości 800 mb na terenie obejmującym działki nr 73/1, 166, 132 i 197.

Zgodnie z art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. – tekst jednolity/ w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 316 można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Anna Żelachowska
Z-ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Łomży

INSCENIZACJA WALK O NOWOGRÓD Z WRZEŚNIA 1939 r.
Powszechny Spis Rolny 2010
Strona 87 z 95 << < 84 85 86 87 88 89 90 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO