Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Mieszkańcy Kupniny jeżdżą już po oficjalnie otwartej nowej asfaltowej nawierzchni

Droga na odcinku Kupnina-droga wojewódzka 648 już otwarta

Mieszkańcy Kupniny jeżdżą już po oficjalnie otwartej nowej asfaltowej nawierzchni. W dniu 14.11.2010r nastąpiło oficjalne otwarcie drogi w którym uczestniczyli m.in. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego - Jacek Piorunek, Starosta Łomżyński, Wicestarosta Łomżyński, Sołtys oraz Mieszkańcy Kupniny, Burmistrz Nowogrodu, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodzie, Przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych, Radna Rady Powiatu, Wykonawca. Nowa droga nie tylko pozwoli na szybsze i bezpieczniejsze przemieszczanie się mieszkańców między swoją miejscowością a drogą wojewódzką 648, ale przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz napływu turystów do przyjaznej Kupniny.
To już kolejna inwestycja tego typu na terenie Gminy Nowogród - poprzednia połączyła Sławiec - Grądy - Chmielewo, a następna rozwiąże problem mieszkańców w miejscowości Mątwica. Kolejnym naszym celem będzie połączenie miejscowości Grzymały oraz Szablak z drogą wojewódzką 645 przez Mątwicę.

Droga powiatowa 1900B Serwatki – Kupnina do granicy gminy Nowogród była modernizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Koszt inwestycji wyniesie 2,024 mln zł. Dofinansowanie (50%) z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1,012 mln zł. Gmina Nowogród dołoży ok. 400 tys. zł, a Powiat Łomżyński pozostałą kwotę. Na zlecenie Gminy Nowogród w roku 2008 opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy drogi 1900B. Koszt dokumentacji wyniósł 24.888zł.

OTWARCIE KLUBU W MĄTWICY

OTWARCIE KLUBU W MĄTWICY

Sobota 13 listopada była ważnym dniem dla mieszkańców Mątwicy. Uroczyście otwarty został klub wiejski.

Na zewnątrz przebudowanego klubu zgromadzili się starsi i młodzi mieszkańcy Mątwicy i goście. Anna Nasiadko – Szefowa Koła Gospodyń Wiejskich serdecznie powitała zebranych. Nastąpił uroczysty moment przecięcia wstęgi, którego dokonali Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Wojciech Dzierzgowski- Wicewojewoda Podlaski, Jacek Piorunek – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Józef Piątek Burmistrz Nowogrodu, Ksiądz proboszcz Czesław Małż, Tadeusz Góralczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej, Damian Chętnik i Bogdan Chętnik sołtysi Mątwicy oraz radny Edward Wasik.

Po tym uroczystym akcie Anna Nasiadko zaprosiła wszystkich do wnętrza klubu, gdzie Burmistrz Józef Piątek powitał zaproszonych gości oraz mieszkańców Matwicy. Następnie krótko opisał historię przebudowy klubu oraz poprosił Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego o błogosławieństwo. Życzenia owocnej działalności przyszłym użytkownikom klubu złożyli Wojciech Dzierzgowski i Jacek Piorunek. Przypomnieli także, że to nie koniec inwestycji na terenie Mątwicy. W roku przyszłym zostanie dokończona droga do granic miejscowości z obu jej stron – wniosek złożony przez Burmistrza Nowogrodu do tzw., „schetynówek” został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie 333,8 tys. zł na przebudowę dróg nr 105831B (Mątwica - Szablak) i nr 105832B (Grzymały - Mątwica) w granicach Mątwicy. Zakończony zostanie także wielofunkcyjny plac publiczny oraz boisko sportowe. Serdeczne życzenia pomyślnej działalności złożyli także w imieniu Starosty Łomżyńskiego Wacław Sierbiński, Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Tomasz Gietek, w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej o/Nowogród Maria Dąbrowska i Izabela Cwalina, Jadwiga Cwalina z zaprzyjaźnionego KGW z Chmielewa, Dzierzg i Sulim, oraz Magdalena Szejman i Grzegorz Palka. Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało także upominki niezbędne do przyszłych działań nie tylko kulinarnych. W części artystycznej wystąpiły dzieci i młodzież z Mątwicy z programem pieśni i tańców kurpiowskich. Program przygotowały Janina Nasiadko i Anna Gontarska. Dalsza część to bardzo dowcipny skecz w wykonaniu Anny Nasiadko i Damiana Chętnika traktujący o wieczorze poprzedzającym wybory sołtysa. Lolejny występ stanowiła inscenizacja zebrania wiejskiego w sprawie budowy wodociągu. Wystąpili Damian Chętnik i Bogdan Chętnik oraz wszystkie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Publiczność doskonale się bawiła i nagrodziła artystów gromkimi brawami.

Gospodarze zaprosili wszystkich uczestników imprezy na gorąca grochówkę i tańce Inwestycja „Remont i przebudowa klubokawiarni oraz budowa wielofunkcyjnego placu publicznego w Mątwicy” dofinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie wynosi 450 575 zł.

Mieszkańcom Mątwicy, przyszłym użytkownikom klubu życzymy kolejnych wspaniałych imprez i zadowolenia z klubu, biblioteki, sali dla młodzieży.

Dzieci wystąpiły na uroczystym otwarciu przedszkola w Nowogrodzie

Dzieci wystąpiły na uroczystym otwarciu przedszkola w Nowogrodzie

Wtorek 9 listopada był ważnym dniem dla naszych przedszkolaków. One właśnie, Rodzice i Nauczyciele zaprosili gości na uroczyste otwarcie nowogrodzkiego przedszkola. Burmistrz Józef Piątek i dyrektor przedszkola Hanna Jastrzębska inaugurując spotkanie przypomnieli historię przebudowy i remontu obiektu. Przecięcie wstęgi z uwagą obserwowały trzy i czterolatki. Po tym akcie nastąpiła najważniejsza część programu – debiut artystyczny przedszkolaków. Było to piękne widowisko. Dzieci śpiewały radosne piosenki, tańczyły, były nawet fragmenty baletu. Wszyscy z radosnym wzruszeniem słuchali i obserwowali występ dzieciaków. Program przygotowały panie Halina Kurowska i Grażyna Chojnowska.

Po tym ekscytującym popisie naszych maluchów Burmistrz Nowogrodu wręczył dyrektorce przedszkola bon na zakup zabawek. Ksiądz Czesław Małż, który pobłogosławił dzieci, Krzysztof Waniewski Dyrektor Banku Spółdzielczego oddział w Nowogrodzie, Jacek Sokołowski Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Ognisko Gminy Nowogród wręczyli pani dyrektor upominki dla dzieci. W uroczystości uczestniczyli także Dariusz Łuniewski - projektant przebudowy przedszkola i Andrzej Pasterkiewicz – wykonawca inwestycji. Pan Andrzej wręczył dzieciom dwie pluszowe przytulanki na pamiątkę.

Rodzice i nauczyciele apelowali o rozbudowę przedszkola aby wszystkie przedszkolaki mogły przebywać w tak wspaniałym obiekcie. Niewykluczone, że w przyszłym roku zostanie rozpoczęta dobudowa jeszcze jednej sali przedszkolnej z zapleczem.

Projekt „Remont i rozbudowa budynku przedszkola oraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559 w Nowogrodzie” staraniem władz Gminy został dofinansowany w kwocie 399 971.69 zł przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI – Rozwój Infrastruktury Społecznej; Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Klub w Mątwicy wkrótce otwarty dla mieszkańców

Klub w Mątwicy wkrótce otwarty dla mieszkańców

Zakończono prace budowlano-remontowe w budynku klubu w Mątwicy. Inwestycja „Remont i przebudowa klubokawiarni oraz budowa wielofunkcyjnego placu publicznego w Mątwicy” dofinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie wynosi 450 575 zł.

W praktycznie nowym obiekcie mieści się biblioteka, klub z salą wielofunkcyjną i sceną, salę dla młodzieży młodszej i starszej, cooking aneks specjalnie dla Koła Gospodyń Wiejskich. Plac wokół klubu zyskał nowe oświetlenie. Wykonano także nowoczesną oczyszczalnię ścieków.

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie klub zostanie przekazany Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i rozpocznie działalność dla mieszkańców Mątwicy oraz okolicznych miejscowości.

ŚWIĘTO SZKOŁY W SŁAWCU

ŚWIĘTO SZKOŁY W SŁAWCU

We wtorek 26 października Szkoła Podstawowa w Sławcu obchodziła 80-lecie istnienia. Uroczyście nadane zostało szkole imię Hanki Bielickiej oraz ufundowany został i wręczony sztandar.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Nowogrodzie, którą celebrował ks. biskup Tadeusz Bronakowski. Po mszy rozpoczęła się ceremonia nadania imienia Hanki Bielickiej oraz wręczenia sztandaru. Uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodzie o nadaniu imienia odczytał i akt nadania imienia przekazał pani Dyrektor Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Góralczyk.
Następnie przystąpiono do symbolicznego wbijania gwoździ fundacyjnych sztandaru, który jest symbolem najwyższych wartości, tradycji, honoru i umiłowania ojczyzny. Pamiątkowe gwoździe w drzewce sztandaru wbili przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kościelnych oraz fundatorzy:
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski
W imieniu Wojewody Podlaskiego Pan Wojciech Dzierzgowski- Wicewojewoda Podlaski
W imieniu Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Danuta Radwańska-Wizytator Kuratorium Oświaty
Pan Józef Piątek Burmistrz Nowogrodu
W imieniu Rady Miejskiej w Nowogrodzie Pani Anna Nasiadko -Wiceprzewodnicząca Rady
Pana Zygmunt Zdanowicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
Pan Krzysztof Waniewski Dyrektor Banku Spółdzielczego oddział w Nowogrodzie
Pani Iwona Modzelewska właścicielka AGRO-EDUKO firmy doradczo-szkoleniowej
Pan Jan Kurpiewski właściciel Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowego
Adam i Andrzej Zaczek właściciele firmy BRAT-ROL
Pani Krystyna Brzezińska z Firmy KRAMEKS w Suwałkach- wykonawca sztandaru
Pani Aleutyna Kołos Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Odział w Łomży
Pan Jacek Sokołowski Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Ognisko Gminy Nowogród.
Pana Tadeusz Góralczyk fundator tablicy pamiątkowej.
Panią Wioletta Chludzińska Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej imienia Hanki Bielickiej w Sławcu.
W imieniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Sławcu - Jadwiga Sosnowska Pani Marta Sulkowską Dyrektor Szkoły.

Ceremonia wbijania gwoździ dobiegła końca. Burmistrz Nowogrodu wręczył Sztandar Dyrektorowi szkoły, a następnie został on przekazany Uczniowskiemu Pocztowi Sztandarowemu.

Serdeczne życzenia uczniom, rodzicom i nauczycielom przekazali Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Mieczysław Bagiński, ks. proboszcz Czesław Małż, Burmistrz Nowogrodu Józef Piątek.

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Sławcu istnieje już 80 lat. Przez te lata ukończyło ją ...

INFORMACJA

Burmistrz Nowogrodu

Działając na podstawie art.35ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ulicy Łomżyńskiej 41 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży,
· położonych na terenie miasta Nowogród, oznaczonych geodezyjnie numerami: 1366/6, 1458, 1745,1746,1748,
· położonej na terenie wsi Sławiec, oznaczonej geodezyjnie numerem 24. Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie pokój nr 10 /I piętro/ lub telefonicznie pod numerem 86 217 55 20 wew. 19.

Burmistrz

inż. Józef Piątek

Burmistrz Nowogrodu ogłasza przetarg ustny, nieograniczony


Burmistrz Nowogrodu ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste , na okres 99 lat, nieruchomości położonej na terenie miasta Nowogród, stanowiącej własność Gminy Nowogród

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWOGRODU

Nowogród, 2010-10-07

RG. 6012-2/10

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 103, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Burmistrz Nowogrodu zawiadamia, że w dniach od 12 października 2010 r. do 02 listopada 2010 tj. przez okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, pokój nr 10, będzie wyłożony do wglądu publicznego uczestnikom postępowania, projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych na terenie miasta Nowogród w rejonie ulic Stacha Konwy, Strzelców Kurpiowskich i Sosnowej.

W okresie, kiedy projekt uchwały będzie wyłożony do wglądu, uczestnicy postępowania mogą składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu. We wnioskach uczestnicy postępowania mogą wskazywać działki gruntu, które chcieliby otrzymać w zamian za dotychczas posiadane nieruchomości objęte scaleniem i podziałem (art. 103, ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), nawiązując do uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie nr XX/101/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 17 września do 18 października 2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, pok. nr 11, w godz. 9.00–14.00, projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród zatwierdzonego uchwałą nr 24/III/02 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 12 grudnia 2002 roku (zmienionego uchwałą Nr XXVI/120/05 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 czerwca 2005 roku), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany studium obejmuje południowo-wschodnią część Nowogrodu i dotyczy wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę produkcyjno-usługową oraz określenia granic terenów umożliwiających stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2010 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41 w sali konferencyjnej (na parterze).
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą do Burmistrza Nowogrodu wnosić na piśmie uwagi dotyczące projektu studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2010 roku. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Nowogrodu
Józef Piątek


Nowa nawierzchnia na odcinku Kupnina-droga wojewódzka 648

Nowa nawierzchnia na odcinku Kupnina-droga wojewódzka 648

Minęło 1,5 m-ca od czasu kiedy pisaliśmy o początkach realizacji długo oczekiwanej inwestycji drogowej w naszej gminie. Wtedy były to prace przygotowawcze-wykaszanie rowów, wycinanie gałęzi, a dzisiaj możemy przedstawić w materiale zdjęciowym już pierwsze odcinki nowej drogi. Nowa asfaltowa nawierzchnia nie tylko pozwoli na szybsze i bezpieczniejsze przemieszczanie się mieszkańców między swoją miejscowością a drogą wojewódzką 648, ale przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz napływu turystów do przyjaznej Kupniny.
Mieszkańcy jeszcze niedawno marzyli o tym aby przebyć ten najtrudniejszy odcinek drogi prowadzący do swojej miejscowości i wjechać na niewiele lepszą drogę wojewódzką. Teraz prawdziwą zmorą kierowców z Kupniny będzie tylko zniszczony odcinek 648.
Droga powiatowa 1900B Serwatki – Kupnina do granicy gminy Nowogród jest modernizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. To już kolejna inwestycja tego typu na terenie Gminy Nowogród - poprzednia połączyła Sławiec - Grądy - Chmielewo.

Koszt inwestycji wyniesie 2,024 mln zł. Dofinansowanie (50%) z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1,012 mln zł. Gmina Nowogród dołoży ok. 400 tys. zł, a Powiat Łomżyński pozostałą kwotę. Na zlecenie Gminy Nowogród w roku 2008 opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy drogi 1900B. Koszt dokumentacji wyniósł 24 888 zł.

130 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

130 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

W dniu 25 września obchodziliśmy Jubileusz 130 - to lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie. Z okazji swego święta strażacy przyjęli gratulacje od wielu uczestniczących w uroczystości gości oraz zostali uhonorowani odznaczeniami za działalność w ochronie pożarniczej na rzecz mieszkańców gminy Nowogród.

130 lat temu, w roku 1880 dzięki staraniom ówczesnego wójta Jana Sitkowskiego doszło do ukonstytuowania się Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej pod przewodnictwem księdza Romualda Skrodzkiego, administratora ówczesnej parafii Nowogrodzkiej.
Wprawdzie oficjalna data powstania Straży Ogniowej w Nowogrodzie to rok 1880, ale nie znaczy to wcale, że wcześniej nie istniała tu zorganizowana ochrona przeciwpożarowa . Już około stu lat wcześniej w roku 1797 miasto ustanowiło dwóch stałych dozorców, zabezpieczających miasto od ognia. Nie istniały wtedy jeszcze ...

Strona 88 z 97 << < 85 86 87 88 89 90 91 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO