Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Dodane przez Karol dnia Październik 10 2017 08:58:28
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

 

            Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie zaprasza w dniu 15.11.2017r. w godzinach od 9:00 - 10:00 do udziału w warsztatach – działaniach towarzyszących
w Ośrodku Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica.                                                                                                     
Następnie po zajęciach  będą wydawane artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) z magazynu znajdującego się w Kownatach dla
osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.                                                                
Osoby  zainteresowane taką formą pomocy proszone są o zgłaszanie się z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny za poprzedni miesiąc do tutejszego Ośrodka w celu wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).                                                                      .                                                                                     
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028  zł dla osoby w rodzinie.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie
tel. kont. (86) 217-55-6


Rozszerzona zawartość newsa