OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
Dodane przez Karol dnia Listopad 02 2017 13:32:23
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku I i II od km 45+709,00 - miejscowość Nowogród w gm. Nowogród do km 53+891,65 - nowoprojektowanego skrzyżowania z "szosą do Jednaczewa" w obrębie Stare Kupiski, w gm. Łomża

 


Rozszerzona zawartość newsa