REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
Dodane przez kbabiel dnia Luty 27 2018 10:15:25

Szanowni Rodzice!

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2018 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w Przedszkolu Samorządowym w ZSS w Nowogrodzie warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określne w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

ZASADY OGÓLNE

1.   Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica pobrany i złożony w kancelarii ZSS w Nowogrodzie w terminie od 01 marca do 31 marca.

2.   W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

3.   Dzieci 6 letnie, urodzone w 2012r. mają obowiązkowo odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu bądź oddziale przedszkolnym („0”)

4.   Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy do 29 kwietnia 2018r.

5.   Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w ZSS w Nowogrodzie znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nowogrodu z dnia 14 lutego 2018r.

 


Rozszerzona zawartość newsa