Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Imprezy strażackie


17.11.2008r

W sobotę 15 listopada Ochotnicza Straż Pożarna w Mątwicy obchodziła jubileusz 80-lecia powstania. Podczas uroczystości strażacy otrzymali sztandar oraz wyświęcona została remiza. Była to piękna ceremonia.
Jej początek stanowiło poświęcenie remizy i sztandaru. Następnie w odnowionej remizie odbyła się msza polowa celebrowana przez biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Mszę koncelebrowali proboszcz parafii Nowogród ks. Czesław Małż, ks. Dariusz Mateuszuk - wnuk druha Łukasza Sadowskiego jednego z założycieli OSP w Mątwicy, ks. Wacław Czajkowski, ks. komandor Zbigniew Rećko, ks. kapelan OSP Józef Łupiński, ks. Arkadiusz Ryłka.
Po uroczystości religijnej Burmistrz Nowogrodu Józef Piątek powitał zaproszonych Gości i mieszkańców naszej gminy. Prezes OSP w Mątwicy Adam Zaczek przedstawił historię Mątwickiej straży pożarnej.
Nastąpiła podniosła ceremonia wręczenia sztandaru.
Przeglądu kompanii honorowych dokonał wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski. Przed frontem kompanii honorowych i pocztów sztandarowych państwowej i ochotniczych straży pożarnych Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jan Gratkowski wręczył Bogdanowi Chętnikowi sztandar nadany rozkazem szefa Komendy Wojewódzkiej OSP.
Następnie zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia. List gratulacyjny przesłał Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak. (List oraz listę odznaczonych i wyróżnionych publikujemy w zakładce Imprezy strażackie).
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jan Gratkowski odczytał rozkaz, który stanowił niezwykle miłą niespodziankę dla strażaków, ale także dla wszystkich mieszkańców naszej gminy; OSP w Mątwicy została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jest to druga jednostka w Gminie Nowogród będąca w KSRG.
Nastąpiły życzenia, gratulacje oraz przekazywanie symbolicznych, ale jakże cennych dla strażaków upominków.
Na zakończenie naczelnik OSP w Mątwicy Damian Chętnik zaprosił wszystkich uczestników uroczystości na strażacką grochówkę i szklankę piwa.
Naczelnikowi należy się kilka dodatkowych słów: dziękujemy Ci druhu Damianie za Twój zapał, konsekwencję i zaangażowanie, bez którego ani dokończenie budowy remizy, ani ta uroczystość pewnie nie nastąpiłyby. Życzymy Ci serdecznie wytrwałości i powodzenia, a nade wszystko trochę spokoju i dużo zdrowia, cierpliwości oraz nieustanne j wiary i nadziei.
Serdeczne gratulacje i życzenia składamy wszystkim strażakom z Mątwicy. Obyście jak najrzadziej musieli uczestniczyć w gaszeniu pożarów, akcjach ratunkowych, usuwaniu skutków zdarzeń i katastrof.


PRZEKAZANIE SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Jest to najnowocześniejszy pojazd średni z napędem na 4 koła marki MAN z pełnym wyposażeniem dla jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, w którym jest OSP Nowogród. Samochód zakupiony został przez Gminę Nowogród dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz pożyczce Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Całkowity koszt pojazdu wyniósł 596 525 zł. Zapewni on bardziej skuteczne gaszenie pożarów, likwidację skutków katastrof, ratownictwo w wypadkach i kolizjach drogowych oraz pomoc przy innych zdarzeniach. Uroczyste przekazanie samochodu strażakom oraz poświęcenie przez ks.Biskupa Tadeusza Bronakowskiego oraz ks. Kapelana Józefa Łupińskiego nastąpiło w dniu 10 sierpnia 2008 r.


Dnia 16 września 2007r o godz. 10.00 na stadinie miejskim w Nowogrodzie odbyły się IV powiatowe zawody sportowo-pożarnicze powiatu Łomżyńskiego.

W zawodach uczestniczyło:
  - 11 drużyn OSP - grupa A Mężczyzn
  - 4 drużyny OSP - Młodzieżówka chłopców
  - 1 drużyna OSP - Młodzieżówka dziewcząt

Kolejność czołowych miejsc w poszczegulnych konkurencjach przedstawia się następująco:

Nazwa
drużyny OSP
Sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami
Ćwiczenia bojowe
Klasyfikacja generalna
Olszyny
1
2
1
Pniewo
2
4
2
Mątwica
3
3
3
Śniadowo
4
5
4
Nowogród
9
1
5
Miastkowo
10
6
6
Przytuły
8
7
7
Zbójna
7
8
8
Jedwabne
11
9
9
Wizna
6
10
10
Piątnica
5
dyskwalifikacja
dyskwalifikacja

Konkurencje zawodów sportowo-pożarniczych młodzieżówka chłopców

Nazwa MDP Chłopców OSP
Bieg sztafetowy na 400m
Ćwiczenia bojowe
Klasyfikacja generalna
Pniewo
1
1
1
Czarnocin
3
2
2
Miastkowo
2
3
3
Mątwica
4
4
4

Konkurencje zawodów sportowo-pożarniczych młodzieżówka dziewcząt

Nazwa MDP Dziewcząt OSP
Bieg sztafetowy na 400m
Ćwiczenia bojowe
Klasyfikacja generalna
Czarnocin
1
1
1
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO