Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Zamówienia poniżej 30 000 euro
Notatka w sprawie wyboru oferty do zamówienia o wartości do 30000 euro na nadzór inwestorski zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie”

  

Nowogród, 14.02.2012 r.

 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy operacji pn.
„Wykonanie albumu promocyjnego gminy Nowogród
"Nowogród czarowne miejsce na ziemi"

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na realizację operacji pn. "Wykonanie albumu promocyjnego gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi" współfinansowanej z Osi 4 Leader w ramach PROW 2007 -2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, wpłynęło 17 ofert.
Ofertę z najniższą ceną 14.700,00 zł brutto (14.000,00 netto) przedstawiła firma PHU „LOGOS” s.c. . Tym samym została wybrana na wykonawcę w.w. operacji.

 

Burmistrz Nowogrodu
Józef Piątek


 

Nowogród, 06.02.2012r

 

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zaproszenie do składania ofert na druk i opracowanie graficzne publikacji, realizowanej w ramach operacji: „Wykonanie albumu promocyjnego gminy Nowogród „Nowogród czarowne miejsce na ziemi”:

 

Jaki jest sposób oprawy publikacji.
Odpowiedź:
Oprawa miękka szyto-klejona po długim boku

 


 

Nowogrod,01.02.2012r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert
Druk i opracowanie graficzne publikacji, realizowanej w ramach operacji: „Wykonanie albumu promocyjnego gminy Nowogród „Nowogród czarowne miejsce na ziemi” współfinansowanej z Osi 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi


=>FORMULARZ OFERTY oraz WYKAZ WYKONANYCH PUBLIKACJI

 


Zawiadomienie o wyborze wykonawcy usługi
„Nadzór inwestorski inwestycji „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Szablaku”

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na usługę „Nadzór inwestorski inwestycji „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Szablaku” wpłynęły oferty 6 wykonawców.
Ofertę z najniższą ceną 4392.00 zł brutto przedstawiła firma Projektowanie i Obsługa Inwestycji Ryszard Klimek. Tym samym została wybrana na wykonawcę w.w. usługi.

Burmistrz Nowogrodu
Józef Piątek

 


 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NADZÓR INWESTORSKI INWESTYCJI „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY W SZABLAKU” 

Nowogród, 2010-10-21

 

 


Burmistrz Nowogrodu ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste , na okres 99 lat, nieruchomości położonej na terenie miasta Nowogród, stanowiącej własność Gminy Nowogród.


 

Nowogród, 2010-10-20

 

 


Urząd Miejski w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego typu ŻUK z agregatem prądotwórczym o mocy 8 kW


 

Nowogród, 20.08.2010r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
o wartości poniżej wyrażonej w zł równowartości kwoty 14 000 euro

 

Urząd Miejski w Nowogrodzie zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.

 

Opis przedmiotów zamówienia:
Sprzęt komputerowy
Monitor
Format ekranu panoramiczny
Przekątna ekranu min. 22”

Plamka matrycy 0,248 mm
Rozdzielczość min.1920 x 1080
Czas reakcji min. 2 ms
Jasność min. 300 cd/m2
Kontrast min. 1000:1
Kontrast dynamiczny min. 20000:1
Kąt widzenia poziomy min. 170 stopni
Kąt widzenia pionowy min. 160 stopni
Ilość kolorów 16,7 mln
Gniazda wejściowe 15-pin D-Sub, DVI-D
Głośniki Wbudowane
Pivot 90
Regulacja w zakresie
wysokości min. 10 cm
Gwarancja 36 m-cy

 

Jednostka centralna
Typ procesora - dwurdzeniowy
Taktowanie procesora (GHz) - min. 3 GHz
Zainstalowana pamięć RAM min. 3 GB DDR II 800 MHz
Pojemność HDD - min. 500 GB
Karta graficzna przynajmniej zintegrowana na płycie
Porty Video - VGA (15 pin D-Sub),
Interfejs sieciowy - 10/100/ Mbit/s
Karta dźwiękowa - przynajmniej zintegrowana na płycie
Karta sieciowa - przynajmniej zintegrowana na płycie
Napęd optyczny DVD±RW Dual Layer
Czytnik kart pamięci - wbudowany
Złącza
min. 6 x USB
min. 2 x PS/2 (klawiatura/mysz)
min. 1 x PCI Express x 16
min. 1 x PCI Express x 1
min. 3 x PCI
min. 1 x UltraDMA 100/66
min. 4 x Serial ATA 150/300
min. 1 x Port równoległy
min. 1 x RJ45 LAN
min. 1 x Port szeregowy
min. 1 x VGA
min. 3 x audio (we/wy/mikrofon)
Obudowa min. Micro Tower
Klawiatura
Mysz
Podkładka pod mysz
Zainstalowany system operacyjny Windows XP Professional lub Windows 7 Professional
Gwarancja min 36 m-cy
Jednostka centralna musi być jednostką gotową wykonaną zgodnie z certyfikatami ISO

 

Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać dokładne parametry sprzętu komputerowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną, W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego”.
Kryteria wyboru oferty: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia.
Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt w terminie wcześniej uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Miejsce i termin złożenia oferty.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród lub przesłanie pocztą na powyższy adres w terminie do dnia 27 sierpnia 2010 r. lub na adres e-mail umnowogrod@wp.pl do godz. 15:00.


 

Nowogród, 2010-05-05

 

 


Urząd Miejski w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów ciężarowych typu STAR i ŻUK


Nowogród, 2010-04-28

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
o wartości poniżej wyrażonej w zł równowartości kwoty 14 000 euro.

Na podstawie Regulaminu Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie w sprawie zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Gmina Nowogród informuje o udzieleniu zamówienia na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego Narwi na odcinku miasta Nowogród, gm. Nowogród, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.
Zamówienie zostało udzielone firmie Seka S.A. 04-386 Warszawa, ul. Paca 37, Oddział Katowice z ceną 8999,00 netto; 10978,78 brutto.

Burmistrz Nowogrodu

Józef Piątek

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej wyrażonej w zł równowartości kwoty 14 000 euro.

Na podstawie Regulaminu Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie w sprawie zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Gmina Nowogród zaprasza do złożenia oferty na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego Narwi na odcinku miasta Nowogród, gm. Nowogród, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

Oferty prosimy składać do dn. 31.03.2010r.

Załączniki do pobrania:
- formularz oferty,
- karta informacyjna,
- opis koncepcji Nowogród,
-1 rys orientacja,
- 2 rys port przystań,
- 3 rys kąpielisko,
- 4 rys teren rekreacyjny,
- 5 rys przystań kajakowa.
=> 1 rys do pobrania

=> 2 rys do pobrania