Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Zamówienia publiczne - KZB

KZB w Nowogrodzie ogłasza DRUGI przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż SPYCHACZA DT 75 Z PŁUGIEM SKOŚNYM


 

 

OFERTA

 

 


 

 

OCENA TECHNICZNA

 


 

 

OŚWIADCZENIE

 

 


REGULAMIN

 


 

 


 

 

OFERTA

 

 


 

 

OCENA TECHNICZNA

 


 

 

OŚWIADCZENIE

 


REGULAMIN
OFERTA

 


OCENA TECHNICZNA


OŚWIADCZENIE

 


REGULAMIN

 
KZB w Nowogrodzie ogłasza przetarg na sprzedaż WYCIĄGU MASZTOWEGO

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż WYCIĄGU MASZTOWEGO

 


 

KZB w Nowogrodzie K ogłasza przetarg na sprzedaż PRZYCZEPY POM – Srem P 8-3

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż PRZYCZEPY POM – Srem P 8-3

 

 


 

KZB w Nowogrodzie ogłasza na sprzedaż SPYCHACZA DT 75 z PŁUGIEM SKOŚNYM

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż SPYCHACZA DT 75 z PŁUGIEM SKOŚNYM

 


 

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ogłasza przetarg na sprzedaż CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż CIĄGNIKA ROLNICZEGOKomunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu samowyładowczego STAR W 200

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie.

Numer ogłoszenia: 42023 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Przetarg nieograniczony na zakup paliwa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie
Numer ogłoszenia: 83426 - 2013; data zamieszczenia: 28.02.2013


Nowogród,10.04.2012r

KZB.77884.1/2012

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) w imieniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup paliw płynnych – oleju napędowego (On) i benzyny bezołowiowej (Pb95) na potrzeby pojazdów i urządzeń Komunalnego Zakładu Budżetowego” wpłynęła 1 oferta. Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie kryterium najniższa cena wybrał ofertę

Wykonawcy:

BENZOL SP. Z. O. O
UL. GRANICZNA 7
07-410 OSTROŁĘKA

która to uzyskała najwyższą liczbę punktów 100%.
Oferta spełnia wszystkie wymagania stawiane w SIWZ..
Nie odrzucono, ani nie wykluczono żadnej oferty.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kierownik
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Nowogrodzie

Magdalena SzejmanZakup paliw płynnych - oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby pojazdów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie
Numer ogłoszenia: 77884 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie
ogłasza w dniu 20.02.2012 r.
PRZETARG PISEMNY
na złomowanie autobusu Marki Autosan H-9 35

Dane identyfikacyjne pojazdu do przetargu:
Rodzaj Marka, typ, model – AUTOSAN H9-35
Rodzaj pojazdu – autobus
Numer rejestracyjny –LMC 9274
Numer podwozia- 600033
Rok produkcji – 1988
Masa całkowita 12500 kg
Pojemność silnika – 6450 cm3
Badania techniczne do 24.08.2011 r.- brak ważnych
Wskazania licznika- brak danych

1. Przetarg na złomowanie pojazdu odbędzie się dnia 28.02.2012 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

2. Pojazd można oglądać:
● od poniedziałku do piątku,
● w godzinach od 7:00 do 15:00,
● w dniach od 20.02.2012 r. do 28.02.2012 r., w siedzibie Komunalnego
Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

3.Przetarg wygrywa oferta z najwyższą ceną.

4. Oferty w formie pisemnej (listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście) muszą być dostarczone do siedziby zakładu do dnia 28.02.2012 r.

5. Wartość samochodu stanowi wartość złomu.

6. Cenę podaną w ofercie za pojazd należy wpłacić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia pojazdu.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem tel. 86-217-55-39

Aktualna informacja o przetargu dostępna jest na stronach internetowych www.nowogrod.com


Nowogród, dnia 13.02.2012r.Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie
ogłasza w dniu 13.02.2012 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY
na sprzedaż agregatu sprężarkowego WD-52
Nowogród, dnia 14.03.2011r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


W imieniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup paliw płynnych – oleju napędowego (On) i benzyny bezołowiowej (Pb95) na potrzeby pojazdów i urządzeń Komunalnego Zakładu Budżetowego” wpłynęła 1 oferta. Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie kryterium najniższa cena wybrał ofertę.
Nowogród, dnia 1.03.2011r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zakup paliw płynnych - oleju napędowego(ON)i benzyny bezołowiowej (Pb 95) na potrzeby pojazdów i urządzeń Komunalnego Zakładu Budżetowego.
Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie
ogłasza w dniu 09.12.2010 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY
na sprzedaż samochodu ciężarowego


Dane pojazdu przeznaczonego do przetargu:

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy
Marka/Typ: STAR-200
Numer rejestracyjny: BIX 7565
Pojemność silnika. moc: 6842 cm3, 110kW
Rok produkcji: 1984
Data pierwszej rejestracji: 29.03.1984 r.
Termin badania technicznego: 12.10.2010 r.
Przebieg w km: brak wiarygodnych danych
OC ważne do: 31.12.2010 r. (PZU S.A.)
Numer podwozia: 38106
Typ silnika, ilość cylindrów:359/01-zapłon samoczynny R-6
Ładowność: 4500 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 10 800 kg
Kolor: kabina zielona- uni
Ogumienie: zużyte w 100%
Napęd: na koła tylne

1. Cena wywoławcza: = 800 zł brutto Minimalne jednorazowe przebicie ceny wyjściowej wynosi: = 20,00 zł

2. Przetarg odbędzie się dnia 16.12.2010 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

3. Pojazd można oglądać:
● od poniedziałku do piątku,
● w godzinach od 7:00 do 15:00,
● w dniach od 09.12.2010 r. do 15.12.2010 r.,
● w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

4. Wylicytowaną cenę za samochód należy wpłacić najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

5. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanego samochodu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem tel. 086-217-55-39

Aktualna informacja o przetargu dostępna jest na stronach internetowych www.nowogrod.com


Nowogród, dn.09.03.2010 r.

KZB-37823-1/10

BENZOL SP. Z. O. O
UL. GRANICZNA 7
07-410 OSTROŁĘKA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Komisja Przetargowa uprzejmie informuje, ze w dniu 09.03.2010 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego służącego do tankowania pojazdów i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

BENZOL Sp. z. o.o ul. Graniczna 7 07-410 Ostrołęka

W w/w Postępowaniu złożono 1 ofertę:

oferta nr 1 - BENZOL Sp. z. o. ul. Graniczna 7 07-410 Ostrołęka

Według obowiązującego w tym postępowaniu kryterium oceny ofert- najniższa cena Wykonawca nr 1 zdobył-100 pkt

Kierownik
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Nowogrodzie
Magdalena Szejman


Nowogród, 23.02.2010r

Nowogród: Przetarg nieograniczony na zakup oleju napędowego(On) i benzyny bezołowiowej(Pb95) służacej do tankowania pojazdów i urzdzeń, znajdujących się na wyposażeniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie.

Numer ogłoszenia: 37823 - 2010; data zamieszczenia: 23.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zakład Budżetowy , ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, woj. podlaskie, tel. 0-86 2175539, faks 0-86 2175520.
• Adres strony internetowej zamawiającego: umnowogrod.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na zakup oleju napędowego(On) i benzyny bezołowiowej(Pb95) służacej do tankowania pojazdów i urzdzeń, znajdujących się na wyposażeniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego(On) i benzyny bezołowiowej(Pb95) służacej do tankowania pojazdów i urzdzeń, znajdujących się na wyposażeniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie w ilościach:-olej napędowy ON ok. 25 000 l, benzyna bezołowiowa-ok 700 l. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości każdego z w/w rodzajów paliw, jeżeli nie wystąpi potrzeba ich zakupu. Miejscem realizacji zamówienia są stacje paliw oddalone maksymalnie 4 km od garaży zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełnia wszystkie warunki art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - wypełnić załącznik nr 3 . 2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych - wypełnić załącznik nr 3 . 3. Wykonawca posiada aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w IV ppkt. 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Stacja paliw Wykonawcy, w której zamierza realizować zamówienie usytuowana jest w odległości nie większej niż 4 km od garaży Zamawiającego - załącznik Nr 4. 6. Wykonawca będzie w stanie na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć aktualne świadectwo jakości paliwa zgodnie z obowiązującą PN - załącznik Nr 4. Zamawiający przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy..
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowogrod.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunalny Zakład Budżetowy ul. Łomżyńska 41 18-414 Nowogród.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Komunalny Zakład Budżetowy ul. Łomżyńska 41 18-414 Nowogród.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

=> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

=> Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

=> Załącznik Nr 2 do SIWZ - ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWE

=> Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

=> Załącznik Nr. 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIA

=> Załącznik Nr. 5 do SIWZ - PROJEKT UMOWY


Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie
o g ł a s z a w d n i u 01.10.2009 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY
na sprzedaż samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych

Dane pojazdu przeznaczonego do przetargu:
Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy
Marka/Typ: STAR-SME-56
Numer rejestracyjny: BLM HK02
Pojemność silnika.moc: 6230 cm3, 74kW
Rok produkcji: 1984
Data pierwszej rejestracji: 25.06.1984 r.
Termin badania technicznego: 09.10.2009 r.
Przebieg w km:brak wiarygodnych danych
OC ważne do: 31.12.2009 r. (PZU S.A.)
Numer podwozia:99122
Typ silnika, ilość cylindrów:S530A-zapłon samoczynny R-6
Masa własna 6500 kg
Dopuszczalna masa całkowita:10 000 kg
Kolor: kabina zielona, skrzynia brązowa
Ogumienie:zużyte w 100%
Napęd: na koła tylne

1. Cena wywoławcza: =2 200 zł brutto
Minimalne jednorazowe przebicie ceny wyjściowej wynosi: =100,00 zł

2. Przetarg odbędzie się dnia 08.10.2009 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

3. Pojazd można oglądać:
● od poniedziałku do piątku,
● w godzinach od 7:00 do 15:00,
● w dniach od 01.10.2009 r. do 07.10.2009 r.,
● w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w wysokości 5% ceny wywoławczej (=110,00 zł) w kasie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie w dniu przetargu, w godzinach od 9:30 do 10:00.

5. W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.

6. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy kupna – sprzedaży samochodu po upływie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium wpłacone przez wygrywającego przepada na rzecz sprzedawcy.

7. Wadium złożone przez pozostałych oferentów, zostanie zwrócone w tym samym dniu w kasie sprzedawcy w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie

8. Wadium nie odebrane w terminie 7 dni od daty przetargu zwraca się przekazem pocztowym po potrąceniu kosztów opłaty pocztowej.

9. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanego samochodu.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

11. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem tel. 086-217-55-39

Aktualna informacja o przetargu dostępna jest na stronach internetowych www.nowogrod.com

Nowogród, dn.09.03.2009 r.

KZB-3411-1/09

BENZOL SP. Z. O. O
UL. GRANICZNA 7
07-410 OSTROŁĘKA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Komisja Przetargowa uprzejmie informuje, ze w dniu 09.03.2009 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego służącego do tankowania pojazdów i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

BENZOL Sp. z. o.o ul. Graniczna 7 07-410 Ostrołęka

W w.w. Postępowaniu złożono 1 ofertę:

■ oferta nr 1 - BENZOL Sp. z. o. ul. Graniczna 7 07-410 Ostrołęka

Według obowiązującego w tym postępowaniu kryterium oceny ofert- najniższa cena Wykonawca nr 1 zdobył-100 pkt


Nowogród, 24.02.2009r

Nowogród: Zakup oleju napędowego (ON) , służącego do tankowania pojazdów i
urządzeń, znajdujących się na wyposażeniu Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Nowogrodzie w następujących ilościach:
Numer ogłoszenia: 39410 - 2009; data zamieszczenia: 24.02.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zakład Budżetowy , ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, woj. podlaskie, tel. 0-86 2175539, faks 0-86 2175520.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oleju napędowego (ON) , służącego do tankowania pojazdów i urządzeń, znajdujących się na wyposażeniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie w następujących ilościach:.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem zakup oleju napędowego (ON) , służącego do tankowania pojazdów i urządzeń, znajdujących się na wyposażeniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie w następujących ilościach: - olej napędowy ON w ilości 25 000 l Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom, PN-EN 590:2006 dla oleju napędowego ON. Paliwo winno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. nr 216, poz. 1825). Przedmiot zamówienia to dostawa w rozumieniu ustawy Pzp. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zakupu oleju napędowego jeżeli nie wystąpi potrzeba ich zakupu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne może ubiegać się Wykonawca, który: 1)Spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2)Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają ważną koncesję wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. (Dz. U. nr 54, poz. 348 z późn. zm.) 3)Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje stacją paliw położoną na terenie Nowogrodu lub w odległości nie większej niż 4 km od siedziby Zamawiającego. 4.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I.Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustęp 1 pkt 1-3 Ustawy (Załącznik nr 2 SIWZ). 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)Koncesja na obrót paliwami silnikowymi: olejami napędowymi. II.Inne dokumenty: 1)Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 SIWZ). 2)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 3)Projekt umowy.(załącznik nr 3) 4)Oświadczenie o jakości paliwa.( załącznik nr 4).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowogrod.com..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Komunalny Zakład Budżetowy ul. Łomżyńska 41 18-414 Nowogród.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2009 godzina 13:00, miejsce: Komunalny Zakład Budżetowy ul. Łomżyńska 41 18-414 Nowogród.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

=> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

=> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

=> Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

=> Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

=> Załącznik Nr. 3 do SIWZ - Projekt umowy

=> Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o jakości paliwa


Zakup oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (Pb 95), służącej do tankowania pojazdów i urządzeń, znajdujących się na wyposażeniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zakup oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (Pb 95), służącej do tankowania pojazdów i urządzeń, znajdujących się na wyposażeniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie

=> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

=> Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

=> Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

=> Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o jakości paliwa

=> Załącznik Nr. 4 do SIWZ - Projekt umowy

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO