Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Przeniesiono z aktualności


27.01.2009r

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć:
26.01.2009r. – 06.02.2009r.

Założenia programowe
Przygotowując program „Ferie zimowe artystycznie i sportowo” wzięto pod uwagę fakt, że dla zdecydowanej większości dzieci czas przeznaczony na wypoczynek staje się czasem nudy. M-GOK posiada dobre warunki lokalowe i bazę materialną umożliwiającą prowadzenie zajęć wychowawczych i sportowych. Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy ze względu na zainteresowania. Czas zajęć – od 10:00 do 14:00.
Przed rozpoczęciem ferii zimowych w szkole i M-GOK umieszczony został harmonogram zajęć przewidzianych w programie.
Cele:
Głównym celem projektu jest umożliwienie młodzieży aktywnego spędzenia ferii zimowych.
Osoby prowadzące zajęcia:
• Teresa Pardo – specjalista ds. folkloru kurpiowskiego, prowadzić będzie zajęcia teatralne do widowiska „Kiszenie kapusty”.
• mgr Maryla Dąbrowska, studia wyższe wychowanie fizyczne; miejsce pracy: Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie;
• Justyna Wawrzyniak – choreograf z ROK w Łomży
• Ewa Dzierzgowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie

Opis planowanych zajęć.
Zajęcia edukacyjne:
- taniec towarzyski,
- próby do inscenizacji „Kiszenia kapusty”
- przygotowanie potraw regionalnych
Zajęcia wypoczynkowe będą ściśle powiązane z zajęciami edukacyjnymi. Na zajęciach wypoczynkowych nie będzie obowiązywał podział na grupy. Wszyscy uczestnicy projektu oraz inne dzieci chętne będą mogły razem spędzić czas pod okiem opiekunów.
Dla dzieci udostępnione będą:
- bilard,
- tenis stołowy,
- sala do gry w hokeja,
- sala komputerowa

Czas trwania zajęć.
4 godziny dziennie od 10:00 do 14:00 przez 10 dni

i) Harmonogram dzienny realizacji projektu z podaniem osób prowadzących zajęcia oraz z podziałem na zajęcia edukacyjne i wypoczynkowe. .


11.12.2008r

SPOTKANIE PO LATACH

8 listopada 2008 roku po 31 latach odbyło się spotkanie absolwentów Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wychowawcy Krystyna i Kazimierz Kadłubowscy ,Dyrektor Szkoły Mieczysław Drozdowski oraz Nauczyciele: Pani Alina Guz, Pani Krystyna Serwatko, Pani Zofia Sitkowska, Pani Eugenia Cwalina, Pani Maria Chaberek, Pan Eugeniusz Nasiadko, Państwo Alicja i Zygmunt Cichoccy oraz obecna Dyrektor Szkoły Pani Bogumiła Rybicka, której serdecznie dziękujemy za udostępnienie szkoły na spotkanie.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Były wspomnienia, łzy wzruszenia, opowieści o tym jak potoczyły się nasze lasy, czy zrealizowaliśmy swoje marzenia, co osiągnęliśmy w życiu.

Wszystkim przybyłym na spotkanie po latach bardzo serdecznie dziękujemy.


07.11.2008r


13.06.2008r.

Przedstawiciele Instytutu Ekologii Stosowanej odwiedzili naszą gminę dwukrotnie. Podczas tych wizyt zostały obejrzane, pod kątem rozmieszczenia na działce i budowy przydomowej oczyszczalni, już 63 posesje. Mieszkańcy byli przygotowani stosunkowo dobrze, niestety w kilkunastu przypadkach właściciele nie posiadali mapy sytuacyjno-wysokościowej niezbędnej do złożenia dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Łomży – wrysowanie usytuowania nastąpi w późniejszym terminie.

Mamy nadzieję, że osoby zdecydowane na budowę złożą niebawem dokumenty (zgłoszenie, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i mapę sytuacyjno-wysokościową) w Starostwie i zaczną po 30 dniach budowę.

Jeden z mieszkańców naszej gminnej miejscowości poczynił już duże postępy w budowie...

Urząd Miejski w Nowogrodzie posiada również oferty z innymi rozwiązaniami - zachęcamy do zapoznania się z nimi (pok. nr.10)


23.09.2008r


01.07.2008r
Wakacje 2008`
Program wakacyjny dla dzieci i młodzieży w Gminie Nowogród

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie organizuje:
Czerwiec – spływ kajakowy dla 24 osób

Lipiec
3 razy w tygodniu zajęcia grupowe w godz. od 9:00 do 14:00, od 14:00 do 16:00 komputery lub bilard
Nauka tańca:
• Tańce integracyjne
• Tańce towarzyskie
• Tańce izraelskie, żydowskie
• Tańce ludowe, narodowe
• Zapoznanie z muzyką folk

1. Gry i zabawy zespołowe
• Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawy zręcznościowe
• Turnieje w plenerze

2. Samodzielna praca małych artystów połączona z wystawami ich dzieł pt. „Kultura mojego miasta i regionu”

3. Spacer wzdłuż pól, rozpoznawanie kłosów, zabawy na świeżym powietrzu połączone z nauką
• Wyprawa do Skansenu
• Zajęcia manualne
• Wyprawa Doliną Narwi

4. Zajęcia plastyczne
• Praca z glina, modeliną i masą solną

5. Projekcja filmu „O zabawie"
- 2 razy w tygodniu M-GOK czynny w godz. od 12:00 do 20:00. Do dyspozycji dzieci i młodzieży: komputery, bilard
- 3 dni pobytu w Ośrodku Energetyk w Jankowie Młodzianowie dla 24 osób

Sierpień
P Ó Ł K O L O N I E - zorganizowane przy współpracy M-GOK, SPN, Urząd Miejski
W dniach od 01 do 14 sierpnia 2008 roku w godz. od 900 do 1500 M-GOK
Ilość uczestników – 30 osób
O godz. 1200 obiad
Program kulturalno – turystyczny półkolonii

1. Wycieczki:
 spływ kajakowy rzeka Pisą;
 odszukanie pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy,
 poznanie historii miejsc pamięci narodowej.

2. Zajęcia plastyczne:
 organizowane w różnych formach i miejscach w zależności od zainteresowań uczestników i pogody.
 spotkania z twórcami ludowymi mieszkającymi na terenie gminy Nowogród;

3. Warsztaty artystyczne:
 ludowe: wycinanka, słoma, rzeźba

4. Klub filmowy
 pokaz ciekawych filmów zakończony dyskusja- oceną
 praca nad filmem o najciekawszych miejscach gminy Nowogród

5. Zajęcia sportowe:
 na stadionie miejskim; piłka nożna, ręczna
 w M-GOK; bilard, babinkton, tenis stołowy

6. Gry i zabawy
 gry komputerowe
 muzyczne „lista przebojów”

Od 1 lipca rozpoczyna się SKONTRUM w Bibliotece Publicznej w Nowogrodzie gdzie zaangażowane będą 3 osoby tj. Ewa Dzierzgowska, Lucyna Cackowska i Ewa Kijek. Spis potrwa do 30 lipca 2008 roku.
Lipiec 1 pracownik na urlop
Sierpień 3 pracowników – urlop wypoczynkowy
Świetlice czynne w miesiącach lipiec i sierpień

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu – 30 sierpnia „Rajd Rowerowy” (35 osób)


16.05.2008r.

Nowogrodzka Ochotnicza Straż Pożarna wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Jest to najnowocześniejszy pojazd średni z napędem na 4 koła marki MAN z pełnym wyposażeniem dla jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, w którym jest OSP Nowogród.
Samochód zakupiony został przez Gminę Nowogród dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 310 tys. zł, dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50 tys. zł oraz korzystnej pożyczce Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 235 525 zł. Całkowity koszt pojazdu wyniósł 596 525 zł.
Serdecznie dziękujemy Panu Posłowi Jarosławowi Zielińskiemu, Panu Janowi Gradkowskiemu – Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Panu Lucjanowi Porowskiemu – Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łomży za pomoc i zainteresowanie doposażeniem naszej jednostki w ten wspaniały sprzęt.
Uroczyste przekazanie samochodu strażakom przez Burmistrza Nowogrodu nastąpi w drugiej połowie czerwca b.r.
Już dziś wszystkich mieszkańców Nowogrodu i gminy na to święto zapraszamy! Informujemy ponadto, że zgodnie z wolą Zarządów OSP w Nowogrodzie i Mątwicy oraz akceptacji przez Zarząd Miejsko-Gminny ZOSPRP samochód gaśniczy „Star’, który był użytkowany dotychczas przez OSP Nowogród zostanie przekazany do OSP w Mątwicy.


14.04.2008r.
INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z FILTREM ROŚLINNYM

Po 20 kwietnia wizytę w naszej gminie złożą przedstawiciele Instytutu Ekologii Stosowanej. Do tego czasu proszę zaopatrzyć się w: - mapę sytuacyjno-wysokościową do celów opiniodawczych działki lub mapę do celów projektowych, - dokumenty poświadczające własność posesji.

Proszę także ostatecznie podjąć decyzję o chęci budowy oczyszczalni i zgłosić do Sołtysa. Na tej podstawie przygotowana zostanie w Urzędzie Miejskim dokumentacja dla każdego przystępującego do budowy.

Przedstawiciele Instytutu Ekologii Stosowanej odwiedzą wszystkie posesje i wrysują na mapie sytuacyjno-wysokościowej usytuowanie oczyszczalni niezbędne do zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Łomży.

Informuje ponadto, iż w UM jest inna oferta budowy przydomowych oczyszczalni. Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się do Grzegorza Palki (tel. 086 217 55 20 w. 23) lub Andrzeja Cholewickiego (tel. 086 217 55 20 w. 21) celem zapoznania się z tą technologią oczyszczania ścieków.


18.03.2008r

Informacja z portalu WROTA PODLASIA
Na zaproszenie Starosty Łomżyńskiego Krzysztofa Kozickiego we wtorek 11 marca z wizytą w Starostwie Powiatowym w Łomży przebywał Wicemarszałek Województwa Podlaskiego -Bogusław Dębski. Władze wojewódzkie reprezentowali także: Przewodniczący Sejmiku – Mieczysław Bagiński, Członek Zarządu Województwa - Jacek Piorunek oraz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej - Wiesław Kamieński. Spotkanie poświęcone było polityce regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju powiatu łomżyńskiego.
W spotkaniu uczestniczył także Poseł Ziemi Łomżyńskiej – Lech Kołakowski oraz oprócz władz powiatu, radni Rady Powiatu, radni Sejmiku Wojewódzkiego, Wójtowie z terenu powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych, szefowie służb, straży i inspekcji z terenu powiatu łomżyńskiego.
Podczas dyskusji Starosta – Krzysztof Kozicki przedstawił aktualną sytuację społeczno-gospodarczą powiatu łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw podejmowanych na rzecz jego rozwoju. Zaapelował i poprosił władze wojewódzkie o wspieranie powiatów ziemskich – najsłabszych pod względem dochodowym jednostek samorządowych.
Poinformował o szeregu projektów, które w najbliższym czasie powiat zamierza złożyć do Regionalnego Programu Operacyjnego. Zapytał także o możliwość termomodernizacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz realizacji tras rowerowych według wspólnej koncepcji wojewódzkiej.
Poseł – Lech Kołakowski zwrócił się z apelem do władz wojewódzkich o podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia drodze wojewódzkiej nr 677 Łomża-Ostrów Maz. rangi drogi krajowej.
Dodał, że inwestycje wojewódzkie zostaną dofinansowane w wysokości 90 %. Natomiast sprawa dofinansowania miast: Białystok, Łomża, Suwałki nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Według wskaźnika powinno ono wynosić 50 %. Marszałek poinformował, że jest szansa realizacji projektów drogowych umieszczonych na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej m.in. drogi wojewódzkiej nr 645 Nowogród – granica województwa ze względu na nie przygotowanie projektów krajowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Marszałek zaapelował o dobre przygotowanie wniosków. Co druga gmina ma szanse zrealizować projekt drogowy – dodał. Zapewnił, iż będzie dbać o zrównoważony rozwój województwa i nie będzie komasacji inwestycji w jednym miejscu. Bogusław Dębski poinformował o podjęciu starań, aby duże systemowe projekty wojewódzkie np. inwestycje w służbie zdrowia skierować do programów krajowych co przyczyniłoby się do odciążenia Regionalnego Programu Wojewódzkiego. Obecny na spotkaniu Członek Zarządu Województwa Jacek Piorunek zapoznał ze szczegółowym zakresem swoich kompetencji. Zapoznał z programem Orlik 2012 dotyczącym budowy w każdej gminie boisk wielofunkcyjnych. W tym roku przewidziano do realizacji dwa boiska: w mieście i gminie Łomża. Podkreślił dużą szansę realizacji drogi powiatowej Kownaty-Kossaki. Zapewnił, iż będzie ambasadorem spraw łomżyńskich w województwie podlaskim.

Dyrektor Wiesław Kamieński nawiązując do pytań o realizację drogi woj. Nr 677 (chodzi o drogę 645 Łomża-Nowogród-Myszyniec) poinformował, że jest ona już realizowana poprzez budowę mostu na rzece Pisa w Morgownikach i jest zapewnienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, że będzie kontynuowana. Dodał, że Urząd Marszałkowski będzie realizował projekt dotyczący społeczeństwa informacyjnego, w tym dotyczący elektronicznego obiegu dokumentów. Aby uwolnić środki z RPO dla inwestycji lokalnych jest propozycja Urzędu Marszałkowskiego zrealizowania projektu zakresie ratownictwa medycznego ze środków krajowych. Dodał jednocześnie, że w programie Rozwój Polski Wschodniej został dodany nowy priorytet dotyczący ścieżek rowerowych. Projekt rozbudowy ścieżek rowerowych będzie konsultowany z samorządami.
Członkowie Zarządu Województwa zapewnili, iż będą wspierać dobre projekty służące rozwoju m.in. Ziemi Łomżyńskiej.


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


ANDRZEJKI W MĄTWICY


Od dziś jeździmy po moście w Morgownikach

Wreszcie doczekaliśmy się! Most na Pisie w Morgownikach jest otwarty od dziś - 18 czerwca 2008 r. Po wczorajszym odbiorze, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z klauzulą natychmiastowej wykonalności ze względu na ważne względy społeczne udzielił pozwolenia na otwarcie mostu dla ruchu drogowego. Dziękujemy!


Próba wytrzymałościowa mostu wypadła pomyślnie

We wtorek 10 czerwca odbyła się próba wytrzymałościowa mostu na Pisie w Morgownikach. Próba wypadła pomyślnie. Zatem most posiada nośność 40 ton. Najważniejsze dla nas wszystkich pytanie: kiedy most zostanie otwarty dla ruchu, a przede wszystkim dla nas mieszkańców gminy Nowogród, posiadaczy działek letniskowych i sąsiadów? Według informacji PZDW niezbędna jest jeszcze wizytacja na miejscu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jak zapewnia Inspektor nastąpi to we wtorek 17 czerwca. Po tej wizycie zostanie wydana decyzja o dopuszczeniu mostu do użytkowania.

Jeszcze nieco cierpliwości, czekaliśmy 2 lata, poczekajmy jeszcze tych kilka, kilkanaście dni. Niech wszystko zostanie uregulowane formalnie, abyśmy znowu nie musieli przeżywać kolejnych zamknięć, napięć i nerwówki.


Starosta nagrodził najlepszych

(Informacja z portalu 4lomza.pl)
Elżbieta Lemańska – dyrektor Gminnego Ośrodka w Zbójnej oraz trzy zespoły folklorystyczne działające na terenie powiatu łomżyńskiego, tj. Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu, Zespół „Łomżyniacy” działający przy GOK w Pniewie oraz Zespół Śpiewaczy z Wizny – to tegoroczni laureaci Nagrody Starosty Łomżyńskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochronie dóbr kultury. Wręczenie Nagród odbyło się podczas sesji Rady Powiatu.
Laureaci Nagrody Starosty Łomżyńskiego
Nagrodę Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwaliła w 2000 roku. Od tego czasu kolejni starostowie nagradzają się wyróżniających się twórców, animatorów kultury, zespoły, organizacje i instytucje, entuzjastów pracy na rzecz własnego, najbliższego środowiska i drugiego człowieka, których praca i działalność służy wartościom, buduje wzorce i strzeże ideałów...

ELŻBIETA LEMAŃSKA kierująca Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbójnej , tworzyła tę instytucję od podstaw. Swoim zaangażowaniem oraz właściwymi decyzjami dotyczącymi rozwoju i funkcjonowania placówki , zgromadziła wokół niej grono oddanych animatorów i uczestników działalności kulturalnej. Do kalendarza imprez o znaczeniu lokalnym jak i regionalnym weszły takie wydarzenia jak Przegląd Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych czy Przegląd Dorobku Kulturalnego Gminy Zbójna. Zespoły pracujące przy GOK w Zbójnej reprezentowały kulturę Kurpiowską we Francji, , na Litwie i w Niemczech oraz na terenie kraju i naszego regionu.

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY Z NOWOGRODU działa przy MROK od 40 już lat. Jest wielokrotnym zdobywcą nagród ogólnopolskich i wojewódzkich. Wykonuje pieśni kurpiowskie, jest też wykonawcą widowisk opartych na ludowej tradycji kurpiowskiej m.in. „Tłoka na kapustę”,”A na Jana a na Jana..”,”Wesele kurpiowskie”, „Święte wieczory”.We wszystkich tych widowiskach dominuje starannie dobrana do określonego tematu pieśń. Zespół ma pełną świadomość wartości folkloru, poszukuje tego co jeszcze zostało z dawnych kurpiowskich tradycji i dąży do przekazania ich w możliwie nieskażonej formie.

ZESPÓŁ „ŁOMŻYNIACY” tworzą w głównej mierze seniorzy. Występuje nieprzerwanie od 10 lat. Jest dowodem na to, że każdy wiek jest piękny i niesie ze sobą wiele możliwości . Zespół w swoim dorobku artystycznym posiada programy o charakterze patriotycznym oraz wiele programów okolicznościowych .Głównie jednak kultywuje tradycje Kurpiowszczyzny. Dwukrotnie zdobył pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Warszawie jest również zdobywcą I miejsca w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Obrzędowych „herody” w Węgorzewie.

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY Z WIZNY jest najmłodszym stażem artystycznym spośród zespołów naszego powiatu. Powstał w roku 2004. Od początku swego istnienia stara się przywrócić tradycję i zainteresować młodzież starymi obyczajami i obrzędami charakterystycznymi dla naszego regionu. Bierze czynny udział w krzewieniu kultury i kultywowaniu tradycji na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Ma już w swoim dorobku wiele nagród i wyróżnień. Nie poddaje się w swoim dążeniu do „zarażania” młodych chęcią krzewienia kultury w dobie internetu.


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży organizuje szkolenie 6 czerwca 2008r. o godz. 10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie. Tematem szkolenia będzie zapoznanie rolników z aplikacją CK IRZ – umożliwiającą korzystanie z elektronicznej formy składania zgłoszeń i dokumentów zapotrzebowań: • Zgłoszenie bydła do rejestru; • Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru; • Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz – przeznaczone do obsługi zgłoszeń wywozu do UE i sprzedaży do krajów trzecich; • Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła, owiec albo kóz; • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni; • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz; • Wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła; • Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła; • Zamówienie duplikatów kolczyków dla bydła, owiec albo kóz.


2-6 czerwca wizyta przedstawicieli Instytutu Ekologii Stosowanej

INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z FILTREM ROŚLINNYM

W dniach 2-6 czerwca wizytę w naszej gminie złożą przedstawiciele Instytutu Ekologii Stosowanej. Do tego czasu proszę zaopatrzyć się w:
- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów opiniodawczych działki lub mapę do celów projektowych,
- dokumenty poświadczające własność posesji.

Proszę ostatecznie podjąć decyzję o chęci budowy oczyszczalni i zgłosić do Sołtysa. Na tej podstawie przygotowana zostanie w Urzędzie Miejskim dokumentacja dla każdego przystępującego do budowy.

Przedstawiciele Instytutu Ekologii Stosowanej odwiedzą wszystkie posesje i wrysują na mapie sytuacyjno-wysokościowej usytuowanie oczyszczalni niezbędne do zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Łomży.


KOMUNIKAT
W sobotę biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich

Zgodnie z decyzją prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dr Dariusza Wojtasika, biura powiatowe ARiMR w całym kraju będą pracowały w najbliższą sobotę w godzinach od 8.15 do 16.15, aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2008 rok. Wniosek można również wysłać pocztą. Wydłużony będzie czas pracy biur powiatowych także w najbliższym tygodniu. W dniach 12 i 13 maja br. biura powiatowe ARiMR będą czynne do godz. 22.00, natomiast w dniach 14 i 15 maja br. do momentu przyjęcia wniosku od ostatniego oczekującego rolnika. Podstawowy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2007 r. mija w najbliższy czwartek 15 maja 2008 r. Po tym terminie, jeszcze przez 25 dni roboczych, czyli do 9 czerwca rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie płatności, ale już z sankcjami finansowymi. Należna rolnikowi dopłata będzie wtedy obniżona o 1% za każdy dzień spóźnienia. Biuro Prasowe


PRACE NAPRAWCZE NA MOŚCIE W MORGOWNIKACH

W poniedziałek 31 marca firma BUDREX-KOBI rozpoczęła prace naprawcze na moście w Morgownikach. Wykonane zostaną piaskowanie konstrukcji stalowej, spawanie węzłów oraz malowanie konstrukcji. Prace mają potrwać od 8 do 10 tygodni. O postępach będziemy na bieżąco informować.


Konkurs poetycki - NAGRODY

Konkurs poetycki „Wiosna poetów”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie ogłasza konkurs poetycki „Wiosna poetów” na wiersze liryczne - zestaw 5 wierszy lirycznych i miłosnych. Jeden wiersz w zestawie musi być poświęcony Nowogrodowi, rzekom Pisie i Narwi, Kurpiowszczyźnie. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane. Zestawy wierszy opatrzonych godłem, w kopercie również opatrzonej tylko godłem (w oddzielnej kopercie załączonej do zestawu ...


SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie w sprawie przebudowy mostu przez rzekę Pisę w Morgownikach uprzejmie informuję, że ponownie zwróciłem się do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o wyjaśnienie tej drażniącej kwestii i podanie terminu zakończenia robót budowlanych oraz ostatecznego terminu oddania mostu do użytkowania. W dniu 25.02.2008 r. otrzymaliśmy odpowiedź, którą przedstawiamy Państwu. Mam nadzieję, że termin oddania mostu do użytkowania podany w piśmie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zostanie dotrzymany i wreszcie zakończą się uciążliwości związane z przebudową mostu.

Józef Piątek
Burmistrz Nowogrodu


Wszyscy oczekiwaliśmy otwarcia mostu, przynajmniej dla ruchu lokalnego, na Święta Bożego Narodzenia. Niestety z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, który jest zarządcą drogi 648 i mostu na Pisie w Morgownikach, dochodzą nas niepokojące wieści. Most nie zostanie oddany do użytku w tym roku. Bardzo chcemy wiedzieć jaka jest tego przyczyna. Uważamy, że półtora roku odcięcia części gminy od świata wystarczy. Nie można dłużej tolerować sytuacji, że mamy most, a nie możemy z niego korzystać
Burmistrz Nowogrodu wystosował do Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku apel - żądanie o otwarcie mostu dla ruchu lokalnego. Dezyderat dotarł też do Wojewody Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego.


MOST POŁĄCZYŁ BRZEGI PISY

W poniedziałek 12 listopada zostało zabetonowane ostatnie przęsło mostu na Pisie w Morgownikach. Tak więc oba brzegi Pisy zostały połączone. Nie znaczy to jednak, że już można przejechać lub przejść przez przeprawę. Na otwarcie mostu dla ruchu kołowego i pieszego musimy jeszcze trochę poczekać. Beton musi dojrzeć, a trwa ten proces 28 dni, potem prowadzone będą próby wytrzymałościowe. Równolegle montowana będzie infrastruktura mostowa, czyli krawężniki, bariery, kraty spustowe wód opadowych, wylane zostaną dwie warstwy nawierzchni.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze na Święta Bożego Narodzenia skończy się udręka mieszkańców naszej gminy. Wykonawca remontu obiecuje nam ten prezent na Gwiazdkę, życzymy aby obietnicę spełnił.
DOWODY OSOBISTE
Szanowni Państwo Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowogród
Zwracam się do Was z gorącym apelem o poważne potraktowanie wymiany dotychczasowych „książeczkowych” dowodów osobistych na nowe. Od 1 stycznia 2008 roku stare dowody osobiste nie będą już honorowane. Urząd Miejski w Nowogrodzie jest do Państwa usług. Jeśli będziecie mieli problem z wypełnieniem formularza pracownicy pomogą. Gdy nie będziecie mogli dotrzeć do nas ze względu na wiek, chorobę lub inne ważne przyczyny losowe zatelefonujcie, albo powiadomcie Urząd w inny sposób – urzędnicy przybędą do Waszego miejsca zamieszkania i udzielą niezbędnego wsparcia. Proszę nie odkładać wymiany dowodów na ostatnią chwilę, ponieważ czas od złożenia dokumentów do otrzymania dowodu może się wydłużyć nawet do kilku miesięcy. Być może w tym czasie dowód tożsamości stanie się niezbędny do załatwienia jakiejś pilnej albo niespodziewanej sprawy. Proszę, zgłaszajcie się jak najszybciej do UM w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41 pok. nr 12 (parter). Wszystkich informacji i pomocy udziela pani Anna Berdyga. Telefon: 086 217 55 20 w. 13.

Burmistrz Nowogrodu

Józef Piątek      

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO