Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Imprezy kulturalne23.12.2008r

Dzień Świąteczny w Nowogrodzie

W piątek 19 grudnia po raz drugi obchodziliśmy Świąteczny Dzień w Nowogrodzie na Rynku naszego miasta.

Burmistrz Józef Piątek i prezes TPZŁ oddział w Nowogrodzie Maria Dąbrowska przywitali mieszkańców, życząc spokojnych radosnych świąt i sukcesów oraz szczęścia i powodzenia w Nowym Roku. Chór Zespołu Szkół Samorządowych powitał nas pieśniami świątecznymi i kolędami, uczniowie gimnazjum przedstawili przepiękne jasełka, a dziewczęta z zespołu wokalnego M-GOK towarzyszyły kolędami i piosenkami przy składaniu życzeń.

Błogosławieństwa mieszkańcom naszej gminy udzielił ks. biskup Tadeusz Bronakowski, serdeczne życzenia złożył ks. Wacław Czajkowski.

Życzenia pomyślności składali nasi goście Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Prezydent Miasta Łomży Jerzy Brzeziński, Starosta Łomżyński Krzysztof Kozicki oraz Prezes ZG Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Zygmunt Zdanowicz. Zaszczycili naszą uroczystość także Wójt Gminy Łomża Jacek Nowakowski, księża Czesław Małż, Arkadiusz Ryłko, Mariusz Chmielewski.

Tę piękną uroczystość zorganizowali dla nas członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Oddział w Nowogrodzie.
Działanie Towarzystwa wsparli: Komunalny Zakład Budżetowy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół Samorządowych Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie oraz wspaniali sponsorzy:

Jankowski Andrzej UNITERM Nowogród,
Dąb rowski Janusz EKSPO-ROL Nowogród,
sklep ABC Barbara i Zenon Tercjakowie w Nowogrodzie,
Dąbkowski Krzysztof i Tadeusz Góralczyk,
Zysk Piotr i Hanna Sklep Spożywczo-przemysłowy Chmielewo,
Aneta Choromańska Sklep Spożywczo-przemysłowy Sławiec,
Anna i Zbigniew Narożni sklep „U Anki” w Nowogrodzie,
Anna i Leszek Kijek Sklep Spożywczy w Nowogrodzie,
Anna Nasiadko z Mątwicy,
Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski, Sienicki Sp. J. Łomża,
Restauracja „PANORAMA” w Nowogrodzie,
Hotel „ZBYSZKO” w Nowogrodzie,
Andrzej Chmielewski z Nowogrodu,
Grzegorz Palka i Magdalena Szejman.
Dziękujemy za pomoc i zabezpieczenie uroczystości nowogrodzkiej Policji.


Piknik z ziemniakiem

W niedzielę 19 października po południu przy scenie obok Skansenu odbył się drugi Piknik z ziemniakiem w Nowogrodzie organizowany przez nowogrodzki oddział Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Mimo, że pogoda, jak to jesienią, nie była zbyt łaskawa, na pieczenie ziemniaków, zabawy i konkursy przybyli mieszkańcy gminy, a także wiele osób z Łomży i innych miejscowości.
Swoją obecnością zaszczycił nas Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Pan Zygmunt Zdanowicz.

Największą frajdę miały dzieci, które uczestniczyły w konkursach na ziemniaka rekordzistę, najciekawszy okaz kartofla, w rzucie ziemniakiem do kosza, rysowaniu plakatu i reklamie ziemniaka. Dzięki wspaniałym ludziom i firmom, sponsorującym i wspomagającym imprezę wszystkie dzieci otrzymały upominki.

Rzeźby z ziemniaka wykonywały dzieci i dorośli, w przebieraniu ziemniaków dominowały panie, najdłuższą obierkę wykonali prawie remisowo kobieta i mężczyzna z lekką przewagą pani.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oddział w Nowogrodzie dziękuje wszystkim Sponsorom, strażakom OSP Nowogród oraz M-GOK za wsparcie i pomoc w organizacji imprezy.

Prezes TPZŁ oddział Nowogród
Maria Dąbrowska


Piknik z ziemniakiem
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oddział w Nowogrodzie
oraz
BURMISTRZ NOWOGRODU

zapraszają na

Piknik
z ziemniakiem
w Nowogrodzie

19 października od godz. 14:00
przy scenie obok Skansenu


495-te Urodziny Województwa Podlaskiego w Nowogrodzie

495-te Urodziny Województwa Podlaskiego w Nowogrodzie

W ostatnim dniu sierpnia w Nowogrodzie odbyły się obchody 495-tej rocznicy Urodzin Województwa Podlaskiego pod hasłem "Pokochać region". O godz. 10 rozpoczęła się sesja historyczna pt. „Z przeszłości Nowogrodu”, na której referaty o dziejach miasta wygłosili prof. Adam Cz. Dobroński, M. Kuklińska, Urszula Kuczyńska, płk Ludwik Zalewski, Leszek Taborski, Anatol Wap, Michał Kaczyński. Burmistrz Nowogrodu Józef Piątek przedstawił współczesność i zamierzenia na przyszłość miasta Nowogród oraz gminy. Materiał z sesji zostanie wydany w wydawnictwie książkowym i zaprezentowany w przyszłym roku na kolejnych obchodach urodzin województwa.

O trzeciej po południu rozpoczęła się część promocyjna i koncertowa imprezy.

Stoiska gmin, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności były suto zastawione różnymi potrawami i napojami. Można było spróbować potraw i napitków z poszczególnych części województwa. 20 stoisk zgłoszono do konkursu na Urodzinowego Mistrza Smaku. W kategorii pokarmów pierwsze miejsce zdobyła kostka serowa w oleju i świeżych ziołach Teresy Deręsz z Wiżajn. W kategori napojów zaś - psiwo kozicowe produkowane w przez Karczmę Kurpiowską w Nowogrodzie.

W konkursie na najciekawsze stoisko promocyjne nagrodę Wojewody Podlaskiego otrzymał powiat łomżyński. Indywidualne nagrody zdobyły gminy Nowogród, Śniadowo i Zbójna, na stoiskach których oprócz smakowania potraw regionalnych można było posłuchać ludowych pieśni, zaśpiewać je wspólnie oraz zatańczyć.

Na scenie tymczasem grały i śpiewały zespoły i indywidualni wykonawcy. Natasza Topór rozpoczęła koncert recitalempiosenki poetyckiej, trio Mezzo Forte zaśpiewało utwory pop, zespoły Folk Brothers i Shamrock uraczyło nas muzyką etniczną z Alp i Irlandii. Rozbujała publiczność znakomita Kasa Chorych swoim świetnym bluesowym i blues-rockowym repertuarem. Elena Rutkowska z zespołem „Cygańskie Czary” wypełnili scenę tańcem i romskim oraz ukraińskim śpiewem. Koncert zakończył recital Krzysztofa Daukszewicza.

Impreza zakończyła się pokazem fajerwerków nad Narwią.


Inscenizacja walk o Nowogród z 1939r.

W niedziele 24 sierpnia b.r. przy schronie bojowym w pobliżu mostu na rz. Narew odbyła się Inscenizacja walk o Nowogród z 1939 r. zorganizowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Narew oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie.
Imprezę zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

W inscenizacji udział wzieli:

Aufklarungs – Abtailung 7
Stowarzyszenie Moto Retro
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Narew
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Kozienice
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów”
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 51 pułku piechoty
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 5 pułku piechoty legionów
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9 pułku strzelców konnych

Przebieg Rekonstrukcji walk o Nowogród:

Schron w Nowogrodzie, część żołnierzy odpoczywa, sprawdza broń, część pracuje przy wykończaniu umocnień. W tej pracy pomagają cywile z Nowogrodu, z miasta przychodzą kobiety, przynoszą jedzenie dla wszystkich. Do schronu podjeżdża wóz wypełniony skrzynkami z amunicją Żołnierze wyładowują skrzynie i przenoszą je do schronu.
Atmosfera popołudnia wypełnionego rutynowymi czynnościami przy schronie: warta, obserwacja drugiego brzegu rzeki, wysyłanie i odbieranie meldunków za pośrednictwem gońców, również na rowerach.
W rejon schronu i pobliskich umocnień polowych podchodzi oddział polskiej piechoty. Po zbiórce, sprawdzeniu stanu, oddział zajmuje umocnienia polowe, przystępuje do ich pogłębiania, wyrównywania, żołnierze wypełniają piaskiem worki, układają je na przedpiersiu, przygotowują stanowiska ogniowe.
Żołnierze pilnujący terenu prac przyprowadzają dwóch cywili, którzy obserwowali prowadzone prace. Oficer wysyła meldunek i po pewnym czasie przed schron zajeżdża samochód z jeszcze dwoma oficerami. Po przesłuchaniu, złapani prowadzeni są przed stół, przy którym odbywała się będzie rozprawa sądowa. Po rozprawie, błogosławieństwo skazanych przez księdza i jeden z nich zaczyna uciekać. Pościg nie daje efektów, drugi skazanych zostaje rozstrzelany.
Polscy żołnierze powracają do pracy przy umocnieniach polowych. Przed schron dociera goniec z meldunkiem. Dowódca wydaje rozkazy i żołnierze w okopach przerywają pracę, zajmują stanowiska bojowe. Po pewnym czasie na drugim brzegu rzeki pojawiają się Niemcy.
Na rzece pojawia się niemiecka łódź desantowa. Na wysokości schronu z kopuły padają strzały i jeden z Niemców, trafiany, wypada za burtę. Z polskich okopów i schronu prowadzony jest ogień ciągły. Desant dobija do brzegu i wyładowuje się.
Niemcy okopują się, dołącza do nich reszta wojsk ukryta dotąd w krzakach po południowej stronie rzeki. Żołnierze okopują się frontem do polskiego okopu pod ogniem z polskiej pozycji polowej i ze schronu. Na polski okop i schron spada niemiecka nawała artyleryjska. Niemcy posuwają się skokami naprzód. Obsada okopu kurczy się. Lżej ranni pomagają wycofać się ciężej rannym. Wszyscy wycofujący się. W okopie pozostają tylko zabici.
Wojska niemieckie zajmują polski okop, żołnierze przeszukują ciała zabitych Polaków i usuwają je z okopu. Trwają przygotowania grupy szturmowej do ataku na schron. Wzdłuż brzegu rzeki przedostaje się ona do schronu na nasyp przy kopule. Schron prowadzi rzadki ogień tylko ze strzelnicy bocznej. Szturmani zakładają worek z piaskiem" na strzelnicę i przedostają się pod drugą ścianę. Jeden z nich w tym czasie odpala achtunga (zakłada i odpala ładunek) na ścianie czołowej schronu imitując atak saperski na strzelnice kopuły. Załoga wyrzuca achtungi (granaty) przez strzelnicę pod kopułą i drugiego ckm-u. Z nie zablokowanych strzelnic padają pojedyncze strzały. Niemcy wycofują się zabierając ze sobą rannych. Szturm powtarza się kilkukrotnie. Na początek unieszkodliwiona zostaje kopuła, następnie strzelnica ckm i strzelnice rkm. Po opadnięciu dymu Polacy rozpaczliwie bronią się dalej.
Wezwania do poddania się nie przynoszą efektu, dopiero gdy Niemcy grożą rozstrzelaniem jeńców, ze schronu wywieszona zostaje biała flaga. Polacy zadymieni, brudni i zmęczeni wychodzą na zewnątrz, wynosząc rannych. Grupa szturmowa wchodzi do środka i wyrzuca stamtąd klamoty". Na plac przed schronem wjeżdżają motocykle.
Rozpoczynają się rutynowe czynności, składanie meldunków, opatrywanie rannych, znoszenie zabitych, przeglądanie trofeów". Wśród zwycięzców jest także uciekinier", który wskazuje oficera jako uczestnika rozprawy przed walką Oficer polski zostaje pobity i rozstrzelany bez sądu.
Niemcy nakazują jeńcom zbieranie zabitych, rannych i znoszenie ich na plac przed schronem, sami zajmują się znoszeniem broni. Ze zdrowych Polaków formowana jest kolumna marszowa i jeńcy odprowadzeni zostają w eskorcie motocykli w górę rzeki.


495. Rocznica Urodzin Województwa Podlaskiego ph. POKOCHAĆ REGION


Inscenizacja walk o Nowogród z 1939 r.


XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich
XV Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej
Nowogród 29.06.2008

w kategorii:
zespołów śpiewaczych grupa dorośli

I miejsce:
Zespół Śpiewaczy z Turośli
Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej kobiety
Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej mężczyźni

II miejsce:
Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu seniorki
Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy

wyróżnienie:
Zespół Śpiewaczy z Lelisa

w kategorii:
zespołów śpiewaczych grupa dziecięca

I miejsce:
Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II miejsce:
Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
Zespół ,,Poziomecki'' z Wykrotu

III miejsce:
Zespół Śpiewaczy z Dobregolasu
Zespół ,,Borowinki'' z Myszyńca

w kategorii:
zespoły śpiewacze spoza regionu

I miejsce:
Zespół Śpiewaczy z Wizny
Zespół Śpiewaczy ,,Czarnowiacy'' z Czarnej Wsi Kościelnej

III miejsce:
Zespół ,,Laskowianki'' z Laskowca Starego

w kategorii:
soliści śpiewacy

I miejsca:
Zofia Charamut z Myszyńca
Katarzyna Załęcka z Nowogrodu
Eugenia Kuliś z Kruszy
Anna Chmielewska z Nowogrodu

II miejsce:
Henryk Kulesza z Lelisa
Weronika Gwiazda z Myszyńca

III miejsce:
Tomasz Grzegorczyk z Lelisa
Zofia Waryś z Myszyńca

grupa dziecięca i młodzieżowa

II miejsce:
Katarzyna Gadomska z Wykrotu

III miejsce:
Sylwia Paszkiewicz-Garczarek z Zambrowa

wyróżnienie:
Jolanta Sulewska z Wizny
Patrycja Samul ze Zbójnej

w kategorii:
zespołów pieśni i tańca (dorośli)

I miejsce:
Zespół ,,Borowina'' z Wykrotu

II miejsce:
Kurpiowski Zespół Regionalny ,,Myszyniec''

w kategorii:
zespołów pieśni i tańca (młodzież)

II miejsce:
Zespół Pieśni i Tańca ,,Łomża'' z Łomży
Zespół Pieśni i Tańca ,,Wyszków'' z Wyszkowa (Puszcza Biała)

III miejsce:
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej
Zespół Pieśni i Tańca ,,Wyszków'' z Wyszkowa (Puszcza Zielona)

w kategorii:
gawędziarze

I miejsce:
Damian Waszkiewicz z Dobregolasu
Olga Klaudia Szewczyk z Dobregolasu

II miejsce:
Joanna Załęska z Wykrotu

w kategorii:
soliści instrumentaliści

I miejsce:
Grzegorz Golan ze Zbójnej

II miejsce:
Czesław Drząszcz z Myszyńca

III miejsce:
Antoni Dymerski z Wyku

w kategorii:
pary taneczne

I miejsce:
Katarzyna Załęcka i Jacek Rosochacki z Nowogrodu
Irena Zyśk i Bronisław Płocharczyk z Myszyńca

II miejsce:
Emilia Gosk i Robert Duchnowski z Łomży

III miejsce:
Magdalena Pisarek i Paweł Parzych ze Zbójnej

w kategorii:
zespoły inspirujące się muzyką kurpiowską

I miejsce:
Kwartet Alla Breve z Łomży
Trio Akordeonowe z Czarnej Wsi Kościelnej
Kapela ,,Kurpianka'' ze Szczytna

II miejsce:
Kapela ,,Eli'' z Zambrowa
Kapela ROK z Łomży

III miejsce:
Zespół Rodzeństwo ,,Lewiarz'' z Piątnicy
wyróżnienie: Zespół ,,Okaryna'' ze Szczytna

W konkursie wzięło ogółem ok. 350 wykonawców.


XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2008
PROGRAM
XV Jubileuszowych Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2008

28.06.2008 SCENA OBOK SKANSENU
16.00 - Rozpoczęcie XV Jubileuszowych Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej.
16.10-21.30 Wystąpią:
- Zespół ,,Społem’’ z Mińska (Białoruś),
- Zespół ,,Polonez’’ z Mińska (Białoruś),
- Zespół ,,Białe Gołąbki’’ ze wsi Susły k/Nowogradu Wołyńskiego (Ukraina),
- ,,Kapela Kurpiowska” ROK z Łomży,
- ,,Kapela Kurpiowska’’ i Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - śpiewanie pieśni kurpiowskich z publicznością,
Pokazy pracy pszczelarza, kowala, garncarza, wycinankarki, rzeźbiarza itp.
Konkursy z udziałem publiczności (na nojładniejso wycinankę, nojprzydatniejsy dzbanusek,
nolepsiej zaśpsiewano psiosenkę kurpsioską, nojlepsiej zatancowano staro babe i powolnioka).
19.30 - Otwarcie wystawy pokonkursowej ,,Kurpiowska Sztuka Ludowa’’ (M-GOK Nowogród)

29.06.2008 SCENA OBOK SKANSENU
10.30 - Korowód Zespołów i Kapel Kurpiowskich sprzed M-GOK w Nowogrodzie do sceny.
11.00 - Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich - przesłuchania regulaminowe.
19.15

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO