Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Przetargi na nieruchomość
Nowogród, dnia 31 sierpnia 2017 roku

 

Nowogród, dnia 2 sierpnia 2017 roku
 

 


 

Nowogród, dnia 2 sierpnia 2017 roku
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 OGŁOSZENIE
Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

 


 OGŁOSZENIE
Burmistrz Nowogrodu ogłasza XI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

 


 OGŁOSZENIE
Burmistrz Nowogrodu ogłasza V przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste , na okres 99 lat, nieruchomości położonej na terenie miasta Nowogród, stanowiącej własność Gminy Nowogród

 


 OGŁOSZENIE
Burmistrz Nowogrodu ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

 


 OGŁOSZENIE
Burmistrz Nowogrodu ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

 


 OGŁOSZENIE
Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

 


 OGŁOSZENIE
Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Nowogród

 


 Burmistrz Nowogrodu ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

 
Burmistrz Nowogrodu ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

 
Burmistrz Nowogrodu ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

 


 Burmistrz Nowogrodu ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

 


 Burmistrz Nowogrodu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

 


 Burmistrz Nowogrodu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

 


 Informuje się że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ulicy Łomżyńskiej 41 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Nowogród, będącej w użytkowaniu wieczystym o nr geodezyjnym 1759/3 i 1759/5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

  Burmistrz Nowogrodu informuje, że wybrana została najkorzystniejsza oferta dotycząca podziału nieruchomości położonej na terenie miasta Nowogród, oznaczonej nr 1260

  Burmistrz Nowogrodu ogłasza I I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

  Burmistrz Nowogrodu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

 

Burmistrz Nowogrodu informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ulicy Łomżyńskiej 41 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy rolnej nr: 82,84,85/2-Nowogród, nr:33/1,33/2- Sulimy.

  Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ulicy Łomżyńskiej 41 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości komunalnych o nr: 1170/2, 1317/1,1317/2,1318, położonych na terenie miasta Nowogród, przeznaczonych do sprzedaży.

  Zaproszenie do składania ofert na sporządzanie w roku 2011 operatów szacunkowych i wycen nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogród

  Informacja o przetargu

 


 Burmistrz Nowogrodu ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

 


 Burmistrz Nowogrodu ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

 


 Burmistrz Nowogrodu ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste , na okres 99 lat, nieruchomości położonej na terenie miasta Nowogród, stanowiącej własność Gminy Nowogród

 


W związku z nie wpłynięciem żadnej oferty na sprzedaż działki numer 1633 o pow. 503 m 2 położonej w Nowogrodzie przy ul. Porucznika Jarzyny , przetarg który zaplanowany był na dzień 12 marca 2010 r. o godz. 10:00 nie odbył się.


05.02.2010

Przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej , oznaczonej geodezyjnie numerem 1633, położonej w Nowogrodzie. Przetarg ogranicza się do osób fizycznych i prawnych, które są właścicielami działek przyległych do działki numer 1633. Przetarg ogranicza się ze względu na brak dostępu do drogi publicznej.Oświadczenie do pobrania

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO