Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Jak postępować z odpadami w Gminie Nowogród
Wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogród, prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodu

Wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogród, prowadzonego przez Burmistrza Nowogrodu

 

Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa 

Adres

Nr rejestrowy

 

1.

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku 

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

1 GN

 

 

2.

Zakład Usługowy „WINPOL” s.c. Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski

ul. Kazańska 1

18-400 Łomża

4GN

 

3.

MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Kołobrzeska 5
 07-401 Ostrołęka

6GN

 

4.

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk

ul. Przykoszarowa 22A

18-400 Łomża

7GN

 

5.*

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie

ul. Łomżyńska 41

18-414 Nowogród

9GN

 

6.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

13 GN

 

7.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie

ul. Polowa 19

18-300 Zambrów

15 GN

8.

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

ul. Akademicka 22,

18-400 Łomża

17 GN

9.

RDF Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5, 

07-401 Ostrołęka

18 GN

10.

WIATREX Sp. z o. o.

 

02-715 Warszawa

ul. Puławska 233/54

19 GN


* tylko nieruchomości niezamieszkałe


>> POBIERZ << 

Adres firmy odbierającej odpady komunalne z miasta i gminy Nowogród: 

Usługi Komunalne BŁYSK

Marianna Marczyk

ul. Przykoszarowa 22A

18-400 Łomża

adres do korespondencji:

ul. Przykoszarowa 22A

tel.86 218 25 26

fax.86 218 03 42 

 

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

 Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii

18-413 Miastkowo

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


 

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO