Drukuj
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Gmina Nowogród przyjazna przedsiębiorcom

UCHWAŁA NR XVIII/79/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wpieranie inwestycji początkowych i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Nowogród