Drukuj

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski zaprasza mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego do udziału w konkursie fotograficznym pt. „PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI”. Konkurs zorganizowany jest w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI”

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI” jest STAROSTA ŁOMŻYŃSKI

II. UCZESTNICY

Konkurs jest skierowany do: MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

III. CELE KONKURSU

Promowanie piękna Powiatu Łomżyńskiego oraz rozbudzanie zainteresowania jego walorami: kulturowymi, architektonicznymi, historycznymi, przyrodniczymi, infrastrukturalnymi, turystycznymi i społecznymi.

IV. ZAKRES TEMATYCZNY

Konkurs obejmuje 5 kategorii:

 1. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia.
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie Organizatorowi przez uczestnika konkursu zgody na prezentację samodzielnie wykonanych fotografii na stronach internetowych Powiatu Łomżyńskiego, podczas pokonkursowej prezentacji, a także wydawnictwach Powiatu Łomżyńskiego.
 3. Udział w konkursie oznacza nieodpłatne przekazanie Organizatorowi autorskich praw majątkowych ograniczonych do wyżej wymienionego zakresu oraz działań reklamowych i marketingowych z nim związanych.
 4. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie obejmującym obszar działania Powiatu Łomżyńskiego, tj. na terenie gmin: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna lub dotyczyć obiektów, będących w posiadaniu Powiatu Łomżyńskiego, położonych na terenie miasta Łomża.

  VI. ZASADY SZCZEGÓŁOWE
  1. Prosimy o nadsyłanie fotografii w formie elektronicznej do dnia 30 czerwca 2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. O dacie złożenia decydować będzie data wpływu na podaną wyżej skrzynkę pocztową.
  3. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 fotografii – po jednej do każdej z kategorii wymienionych w części IV.
  4. W e-mailu z fotografią należy zamieścić dane:
 1. Wraz ze zdjęciem / zdjęciami tą samą drogą należy nadesłać kartę zgłoszeniową.
 2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej lub powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
 3. Oryginalne fotografie należy zapisać w formacie plików cyfrowych JPEG w rozdzielczości 300 dpi, przystosowanych do wydruku w formacie 18 x 24 cm.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY

 1. Ocena nadesłanych prac należy do niezależnego jury, w skład którego wejdą osoby powołane przez Organizatora.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru prac.
 3. Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, których fotografie wpiszą się najlepiej w temat konkursu i jednocześnie reprezentować będą najwyższą wartość artystyczną.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 5. W konkursie przeznaczone są nagrody rzeczowe – za najlepszą fotografię w swojej kategorii – o wartości min. 250,00 zł każda.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wręczenia nagród drogą telefoniczną za pośrednictwem elektronicznej poczty elektronicznej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym jest autorem (dysponentem) załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie, również dla celów reklamowych konkursu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność osób trzecich.

Zapraszamy!

 

Załączniki do pobrania