Drukuj

Dyrektor  Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie informuje, iż od 01.03.2022 do 25.03.2022 będzie trwać rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2022 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w Przedszkolu Samorządowym w ZSS w Nowogrodzie, prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.

I.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Samorządowym w ZSS w Nowogrodzie, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu w terminie od 21 lutego do 01 marca 2022 r. Druk deklaracji dostępny jest w przedszkolu.

II.

Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy, należy wziąć udział w rekrutacji. Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

III.

Zasady postępowania rekrutacyjnego :

Podział na grupy przedszkolne nastąpi po zakończeniu rekrutacji. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

 

Szczegółowe terminy rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w ZSS w Nowogrodzie znajdują się w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 7/22 Burmistrza Nowogrodu z dnia 14 lutego 2022 r.

 

Załączniki: