Drukuj

z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Załącznik